Uspješna prva faza reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na Dravi

Legrad - Ranije ove godine na 3 lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj…