Svjetski dan voda obilježen reintrodukcijom patuljastog rogoza na Dravi

LEGRAD - Dr. sc. Dragica Purger, stručna suradnica DRAVA LIFE…