Predstavljanje projekta Drava LIFE kao primjera dobre prakse

Osijek - Tijekom 14. i 15. rujna u sklopu projekta Građanski…

Uspješna prva faza reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na Dravi

Legrad - Ranije ove godine na 3 lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj…