The river Drava © Goran Šafarek
The river Drava © Goran Šafarek
The flood on the river Drava in 2014 © Zdenko Kereša
The embankment of the river Drava © Arno Mohl
The fishermen on the river Drava © Goran Šafarek
The common tern on the Drava gravel banks © Goran Šafarek