Rijeka Drava © Goran Šafarek
Rijeka Drava © Goran Šafarek
Poplava na Dravi 2014. godine © Zdenko Kereša
Obaloutvrda na Dravi © Arno Mohl
Ribič na rijeci Dravi © Goran Šafarek
Obične čigre na dravskim sprudovima © Goran Šafarek