Drava kod Legrada © Goran Šafarek

Rijeka Drava je duga 725 km. Povezuje alpska područja Italije, Austrije i Slovenije s panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. Jedan je od najvećih pritoka Dunava, a ove dvije rijeke s Murom čine veliko europsko riječno područje. Rijeka Drava ujedno je i okosnica UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav“ koji je najveće europsko zaštićeno riječno područje (700 km). Ujedno je i prvi svjetski pentalateralni (Hrvatska, Austrija, Mađarska, Slovenija i Srbija) UNESCO-ov rezervat biosfere. Osim toga, područje projekta i njegova okolica sadrže najveći rezervoar slatke vode u Hrvatskoj.

Izvor rijeke Drave nalazi se u planinskom lancu Dolomiti diSesto. Ono je u blizini jezera Dobbiaco (Toblach) u Italiji, na 1450 metara nadmorske visine. Rijeka teče prema istoku kroz Austriju (Tirol i Korušku). Tamo je sastavni dio Dravske doline, najduže uzdužne doline u Alpama. Odande teče jugoistočno kroz Sloveniju, vijuga kroz Hrvatsku i jug Mađarske, gdje tvori granicu između dviju zemalja. Zatim konačno doseže Dunav u blizini grada Osijeka.

Drava je tipična pluvio-glacijalna rijeka koja se počela razvijati u neogenu uz oblikovanje početnog tektonskog rova. Sedimentacijski procesi u kombinaciji s tektonskim kretanjima i kasnijom riječnom erozijom oblikovali su dvije važne riječne terase, kao i manje depresije. To je bila osnova za aluvijalne procese koji su stvorili brojna i raznolika staništa s velikim poplavnim područjima, močvarama, rukavcima i strmim obalama.

Rijeka Drava – posljednji poluprirodni vodotok u srednjoj Europi

Drava ima najveći protok u srpnju, kad se tope ledenjaci, i u studenome zbog jesenskih oborina iz širokog alpskog zaleđa. Slivno područje Drave u Italiji i Austriji pokriva 10.964 km², u Sloveniji još 2.700 km², a u Hrvatskoj 7.015 km².
Dio Drave pokriven projektom jedan je od posljednjih poluprirodnih vodotoka u srednjoj Europi. Izgradnjom 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i od svih 700 km ostao je samo mali dio prirodnog vodotoka, uglavnom u Hrvatskoj.

Svih sedam područja u sklopu projekta DRAVA LIFE nalaze se između Otoka Virje (rkm 314,3) i Podravske Moslavine (rkm 96), a projekt pokriva veći dio Drave u Hrvatskoj (218,3 km).