Rijeka Drava © Goran Šafarek

Staništa na Dravi uključuju i neka koja su među najugroženijima u Europi. To su: poplavne šume, vlažni travnjaci, šljunčani otoci i pješčane obale, rukavci, strme obale, mrtvice, stajaći rukavci, napuštena korita i meandri.

Poplavne šume široko su rasprostranjene u cijelom projektnom području. S razgranatom mrežom različitih tijela vode poplavnih područja i njihovom karakterističnom vegetacijom. Međutim, oba su staništa u opasnosti zbog regulacije rijeke u prošlosti, produbljivanja korita i smanjenja razine vode.

Izvorna staništa na Dravi

Izvorna staništa poput šljunčanih, pješčanih i zemljanih obala široko su rasprostranjena u cijelom projektnom području. Posebice na gornjem, dinamičnijem dijelu između granice sa Slovenijom i općine Ferdinandovac. Zbog regulacije rijeke, produbljivanja korita, smanjenja razine vode i smanjene dinamike sedimenta u posljednjih 100 godina, izvorna staništa smanjena su za približno 92 %, a strme dinamične obale za približno 80 %.