Običan kaćunak © Zdenko Kereša

Kebrač (Myricaria germanica) jedna od najugroženijih biljnih vrsta u projektnom području. Može se naći samo u dva područja na ušću Mure u Dravu kod Legrada, a ta su područja dom jedine prirodne populacije u Hrvatskoj. Stoga je očuvanje ove vrste od nacionalne važnosti. Još jedna kritično ugrožena biljna vrsta je patuljasti rogoz (Typha minima). Nekada je to bila česta riječna biljka, ali je izumrla zbog ljudskog djelovanja (npr. gradnje hidroelektrana, regulacije riječnih tokova). Populacija ove dvije biljke ponovno će se uspostaviti provedbom različitih mjera upravljanja i programima ponovnog uvođenja u okoliš.

FOTO GALERIJA