Drava LIFE project partners, ornithologists and other nature conservation experts, regional development and tourism sector in Nature Park Kopački rit./Projektni partneri Drava LIFE projekta, ornitolozi i ostali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, regionalnog razvoja i sektora turizma u Parku prirode Kopački rit.

Kopački rit