Simbolično vraćanje šljunka u rijeku Dravu / Symbolic return of gravel to the Drava River