JUZDPVZ

Postavljene info-točke DRAVA LIFE u Varaždinskoj županiji

U sklopu projekta DRAVA LIFE u Varaždinskoj županiji postavljeno…
Drava - Donja Dubrava - Legrad

Dan mreže Natura 2000

Dan mreže Natura 2000 obilježavamo 21. svibnja od 1992. godine…

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš DRAVA LIFE

Javna rasprava i javni uvid  u trajanju od 30 dana provest će…