Božica Trnski

Predstavljanje projekta u Hlebinama

 

U Društvenom domu u Hlebinama u četvrtka 7. ožujka održano je predstavljanje projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Lokalnom stanovništvu prezentirani su dosad ostvareni rezultati te najavljeni planovi i aktivnosti u narednom periodu.
Načelnica općine Božica Trnski primila je knjigu “Drava jučer, danas, sutra” autora Gorana Šafareka. Knjiga, koja je napravljena u sklopu DRAVA LIFE projekta, sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.
Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali!
U ovoj godini pred nama je puno aktivnosti, kako na terenu, tako i u općinama i mjestima koja su obuhvaćena DRAVA LIFE projektom. Ako želite primati naše vijesti pozivamo vas da se na naslovnici web stranice pretplatite na newsletter.