Libanovec @Marko Lorenzo Blaslov
Libanovec @Marko Lorenzo Blaslov

Snaga Drave i njena ljepota

Ekipa novinara imala je jedinstvenu priliku zaploviti s članovima projektnog tima Dravom kroz dvije županije. Krenuli smo u jutarnjim satima iz Donje Dubrave u Međimurju, a nakon četiri sata vožnje brodom zaustavili smo se u blizini Novačke, odnosno Općine Gola u Koprivničko-Križevačkoj županiji.

 

Tanja Nikowitz, WWF Austrija i Igor Tošić, Hrvatske vode (@Marko Lorenzo Blaslov)

@Marko Lorenzo Blaslov

Strma obala Libanovec (Lubenovec), @Marko Lorenzo Blaslov

U nekoliko sati nismo stigli obići sve lokacije obuhvaćene projektom, ali smo mogli doživjeti snagu Drave, koja je na nekim mjestima divlja i upoznati se s njenim staništima i vrstama te steći dojam zašto je područje Drave zaštićeno u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava, više Natura 2000 područja i okosnica je UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav“.

Upoznali smo se s malom čigrom, ambasadoricom žive Drave, vidjeli staništa bregunica i pčelarica. Donosimo nekoliko dojmova sudionika izleta, a posebno vesele dojmovi novinara koji žive nedaleko od Drave i koji su je po prvi puta doživjeli iz ove perspektive:

 “Bilo je jako lijepo. Drava je pravo otkriće, a priroda predivna.“

„Bilo je prekrasno. Meni poseban doživljaj jer obožavam Dravu, a tek sam sad osjetila njenu snagu.”

“Drava je stvarno nestvarno lijepa. Najradije bih je sakrila da je ljudi ne vide i ne unište. Takvu ljepotu ne možeš ni zamisliti.”

Knjiga "Drava jučer, danas, sutra"

Predstavljeni knjiga “Drava jučer, danas, sutra” i video “Drava LIFE, novi život za Dravu”

U sklopu obilježavanja Dana Općine Đelekovec održano je predstavljanje knjige i videa autora Gorana Šafareka nastalih u sklopu DRAVA LIFE projekta.

10.6.2024. Đelekovec, @Marko Horvat

Nakon što je ranije tijekom dana Đelekovec proglašen Prvim selom ptica bregunica, u popodnevnim satima je u Vatrogasnom domu Đelekovec održano predstavljanje knjige “Drava jučer, danas, sutra”. Po prvi put je prikazivan video “DRAVA LIFE – novi život za Dravu” koji predstavlja aktivnosti u sklopu dugogodišnjeg jedinstvenog projekta revitalizacije rijeke Drave.

Hvala svim mještanima Đelekovca i okolice koji su prisustvovali. Posebno hvala na zanimljivoj diskusiji i emotivnim impresijama što vam znači Drava i život uz Dravu uz sve ljepote, ali i prijetnje koje život uz rijeku donosi.

@Marko Horvat

 

 

Lara Samošćanec i Jasna Puhar

Đelekovec proglašen prvim selom ptica bregunica

Đelekovec, 10. lipnja 2024. – Selo Đelekovec proglašeno je prvim selom ptica bregunica u Hrvatskoj. Na području istoimene općine nalazi se strma obala rijeke Drave nazvana Libanovec, dom i omiljeno mjesto za gniježđenje jedne od najvećih kolonija ovih strogo zaštićenih vrsta ptica. Ovo priznanje naglašava važnost očuvanja prirodnih staništa i uspješne suradnje između lokalne zajednice, poljoprivrednika i ekoloških stručnjaka.

Bregunica (Riparia riparia) je mala ptica selica koja se gnijezdi u kolonijama u strmim, pjeskovitim obalama rijeka. Njeno prisustvo važan je pokazatelj zdravlja riječnih ekosustava. Oko 70% hrvatske populacije bregunica gnijezdi se uz hrvatsko-mađarsku granicu, pri čemu je obala Libanovec, ključno stanište za ovu vrstu.

Održivo upravljanje i zaštita prirode

Strma riječna obala Libanovec nastala je osamdesetih godina prošlog stoljeća uslijed velikih promjena na ušću Mure u Dravu. Općina Đelekovec zatražila je zaštitu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi uz obalu. Razmatrane su različite opcije te se došlo do rješenja koje je zadovoljilo sve strane – upravljanje vodama, zaštitu prirode, Općinu Đelekovec i poljoprivrednike. Zemljište je dano u zakup vlasnici OPG-a Puhar. Općina i gospođa Puhar će potpisati aneks Ugovora kojim će se dopustiti erozija poljoprivrednog zemljišta, zbog čega će cijena najma bit umanjena. Ova inicijativa predstavlja uspješan primjer suradnje lokalne zajednice, poljoprivrednika i ekoloških stručnjaka na očuvanju bioraznolikosti i unapređenju kvalitete života.

“Umjesto okolišno manje prihvatljivih obaloutvrda izvedena su takozvana poprečna pera”, objasnio je Igor Tošić iz Hrvatskih voda. “Integrirani pristup upravljanju vodama omogućio je zaštitu ovog vrijednog prirodnog staništa, čime smo istovremeno zaštitili područje uz obalu od erozije.

Ponosni smo što smo danas Đelekovec proglasili prvim selom ptica bregunica u Hrvatskoj,” rekla je načelnica Općine Đelekovec Lara Samošćanec. Drago mi je da ćemo bregunicama pružiti zaštitu kako bi im naša zemlja i dalje bila omiljeno ljetovalište i kako bi naši mještani i posjetitelji uživali u njima.”

“Mi poljoprivrednici živimo od prirode i s prirodom, zato nam je stalo da se ona sačuva i za buduće generacije. Drago nam je da smo s Općinom i partnerima DRAVA LIFE projekta postigli zadovoljavajuć dogovor te da i dalje obrađujemo zemlju u suživotu s ovim lijepim pticama. Nadamo se da će ova aktivnost omogućiti da ih u budućnosti bude još više, izjavila je Jasna Puhar (OPG Puhar).  

2023. godine u Hrvatskoj i susjednim zemljama zabilježeno je oko 7.300 parova bregunica uz rijeke Muru, Dravu i Dunav*. Globalno je brojnost ove vrste ptica u padu jer prirodna dinamična riječna staništa poput strmih obala zadnjih desetljeća nestaju stoga je briga oko obale Libanovec i njenih ptičjih posjetitelja neizmjerno važna. Pravna zaštita bregunice ključna je za očuvanje njene populacije.

Osim zaštite hrvatskim i europskim zakonima i direktivama, još je važnija uključenost i osviještenost lokalnog stanovništva jer je odgovorno ponašanje prema prirodi jedino moguće kako bismo i generacijama koje dolaze omogućili da žive u prirodnom obilju. Ovo je veliko postignuće i primjer dobre prakse jedinstven ne samo u Hrvatskoj te veliki korak za bregunice i očuvanje globalnog ekosustava”, zaključila je Tanja Nikowitz iz udruge WWF Austrija.

Ovo priznanje za Đelekovec dodatni je korak u zaštiti biološke raznolikosti i ekosustava Drave. Prirodna područja Koprivničko-križevačke županije su zbog iznimne vrijednosti za očuvanje biološke raznolikosti uvrštena u ekološku mrežu Natura 2000. Zaštićena su i u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava i dio su jedinstvenog Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Prije podne su održane edukativne aktivnosti s učenicima OŠ Pavleka Miškine, a poslijepodne promocija knjige Gorana Šafareka “Drava jučer, danas, sutra” i prikazan je video “DRAVA LIFE – novi život za Dravu”.

*Podaci: Ivan Grlica, Prirodoslovno društvo “Drava”

Mala čigra – ambasador žive Drave: Edukacija i apel za zaštitu njihovog doma

17. svibnja 2024. – U prostorima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (JU) održana je edukativna radionica koja je okupila zaljubljenike u prirodu i one koji redovito posjećuju riječne obale. Fokus radionice bio je podizanje svijesti o osjetljivosti staništa malih čigri, kao i drugih ptica koje gnijezde na šljunčanim sprudovima tijekom sezone razmnožavanja.

Mala čigra simbol žive Drave

Mala čigra (Sternula albifrons) je jedna od najrjeđih ptica gnjezdarica u Hrvatskoj. Njeno tijelo je vitko s uskim krilima i viljuškastim repom te je u potpunosti prilagođena lovu na ribe urijekama i morima. Ptići su sivo-smeđe-žuti te savršeno prilagođeni gniježđenju na staništima šljunčanih i pješčanih otoka te sprudova i otoka bez vegetacije. U Hrvatskoj od rijeka gnijezdi jedino na Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji (prosječno gnijezdi od 4-7 parova) dok ostatak naše populacije živi na moru.

 

 

 

 

 

 

 

Ova strogo zaštićena vrsta ugrožena je regulacijama rijeka i hidroelektranama, vađenjem šljunka i pijeska te ljudskim ometanjem aktivnostima kao što su veslanje, pecanje, kupanje i slično. Prisutnost male čigre indikator je dinamičnih dijelova riječnog toka s pješčanim i šljunčanim sprudovima, strmim obalama i rukavcima koji su također dom drugim ugroženim vrstama riječnih ptica koje ovise o dinamičnim staništima poput bregunice, vodomara, pčelarice i drugih. Zbog toga je mala čigra postala simbol rijeke Drave i Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Za razliku od crvenokljune čigre, mala čigra odbija gnijezditi na umjetnim platformama i isključivo je vezana za prirodnu rijeku.

Kako bi se očuvali posljednji gnijezdeći parovi male čigre potrebno je obnoviti dinamiku rijeke i dopustiti Dravi da stvara nove šljunčane i pješčane sprudove te spriječiti uznemiravanje ptica tijekom sezone gniježđenja. Upravo to je jedan od glavnih ciljeva projekta DRAVA LIFE.

Sudionici su dobili informacije o odgovornim praksama za minimiziranje uznemiravanja ovih zaštićenih vrsta ptica tijekom ključnog razdoblja razmnožavanja, naglašavajući potrebu izbjegavanja korištenja šljunčanih sprudova od travnja do srpnja s ciljem povećanja populacije i osiguravanja da ove ptice ponovno postanu česti susjedi na rijeci Dravi.  Željka Kolar, ravnateljica JU, istaknula je važnost zaštite rijeke Drave te pružila pregled zaštićenih područja i vrsta koje se mogu pronaći unutar Županije, istaknuvši Regionalni park Mura-Drava, koji je dio Natura 2000 područja važnog za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, i dio Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Radionice poput ove služe kao ključni alati u poticanju zajedničke odgovornosti za zaštitu jedinstvenih ekosustava rijeke Drave i osiguranje neprekidnog dobrobiti raznolikog biljnog i životinjskog svijeta”, izjavila je gđa Kolar.

Ova inicijativa predstavlja korak prema očuvanju prirode i stvaranju harmonije između čovjeka i divljeg svijeta, te poziva sve da se pridruže u zaštiti jedinstvenih staništa i vrsta našeg okoliša.

Učenici iz Područne škole Starigrad

Učenici iz Područne škole Starigrad učili o vodama u zavičaju

Kako bi saznali nešto više o vodama u svom zavičaju, 34 učenika 2. i 3. razreda Područne škole Starigrad (Osnovne škole „Braća Radić“),  2. svibnja 2024. godine obišli su zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u blizini ušća Mure u Dravu kod Legrada. Na tom području djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održale su im edukativnu radionicu kroz koju su dobili informacije da se nalaze na višestruko zaštićenom području koje je prepoznato na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, odnosno  području Regionalnog parka Mura-Drava, a koje je ujedno i dio Natura 2000 područja važnog za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, te da je to područje dio 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Obilaskom po poučnoj stazi na kojoj su postavljene brojne informativne-edukativne table učenicima su dane informacije o rijeci Dravi, kako se kroz godine mijenjao njen tok, a time i samo ušće Mure u Dravu, te kako nastaju odronjene obale, a kako sprudovi. Ponovivši svoja znanja o vodama tekućicama i stajačicama saznali su i koja stajaćica odnosno jezero se nalazi u blizini rijeke Drave nedaleko Legrada. Osim voda i kakve one mogu biti saznali su i o bogatoj bioraznolikosti i krajobraznoj raznolikosti kojom obiluje ovo prirodno vrijedno područje. Uz brojne ptice poput čigra, bregunica, pčelarica, vodomara, crne rode i drugih saznali su i o brojnim drugim vrstama koje žive na tom području poput dabra, zmija, riba i dr., a od kojih su neke rijetke, ciljne i/ili strogo zaštićene.

Također saznali su i što su to invazivne strane vrste, te kako one utječu na autohtone vrste. Dolaskom do promatračnice/vidikovca učenicima su bili podijeljeni dalekozori, a koje je Javna ustanova nabavila u sklopu projekta „DRAVA LIFE“, kojima su mogli bolje promotriti područje na kojem se nalaze, te čime ono sve obiluje.
Svoj obilazak završili su uz prvu „Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije“ gdje su im djelatnice Javne ustanove ispričale o legendama vezanim za područje uz rijeku Dravu, te su im pripremile različite pokazne modele leptira i vretenca koje su učenici mogli opipati i proučiti. Nakon edukativnog predavanja učenicima su dani i edukativni listići kojima su dodatno utvrdili svoja znanja. Po završetku edukativnog dijela učenici su se zabavili raznim društvenim i sportskim igrama i uživali u pikniku na travi.

Fotografije JUKCKŽ
Branka Španiček
dr. Dragica Purger i Tanja Nikowitz

Reintrodukcija patuljastog rogoza kod Šoderice

Tijekom vikenda, 4. i  5. svibnja, odrađena je ovogodišnja reintrodukcija biljke patuljasti rogoz (Typha minima) u okolici Šoderice. Akciju su provele stručna suradnica DRAVA LIFE projekta dr. sc. Dragica Purger sa Sveučilišta u Pečuhu i Tanja Nikowitz iz WWFAustria.

Reintrodukcija patuljastog rogoza

Reintrodukcija patuljastog rogoza

Patuljasti rogoz s Drave je nestao prije više od 20 godina. Kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka.

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz nalazi se na popisu Bernske konvencije za zaštitu Divljih vrsta i prirodnih staništa u Europi. Pojavljivanje patuljastog rogoza provedenim istraživanjem u Hrvatskoj nije potvrđeno, te se ova vrsta, nažalost, smatra regionalno iščezlom sa područja Hrvatske. Metode provođenja planirane reintrodukcije u sklopu DRAVA LIFE projekta izabrane su na temelju rezultata istraživanja i iskustava stečenih tijekom akcija reintrodukcije koje su do sada provedene u nekim europskim zemljama.

“Uspješna reintrodukcija ove biljne vrste doprinijet će povećanju bioraznolikosti i poboljšanju ekoloških funkcija riječnih ekosustava, iako će trajno zasnivanje ovih populacija ovisiti o provođenju daljnjih mjera obnove rijeke i ujedno će biti indikator poboljšanja uvjeta riječne dinamike te povećanja prirodnih vrijednosti rijeke Drave“, zaključila je Purger.

Nadamo se da će se posađene biljke uspjeti prilagoditi novom, prirodnom staništu i da će se sljedećih godina proširiti!

 

Prezentacija projekta u općini Gola

Zainteresiranima u Donjoj Dubravi i Goli predstavljeni rezultati DRAVA LIFE projekta

Predstavnici Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Hrvatskih voda predstavili su u četvrtak, 11. travnja, u Donjoj Dubravi te u petak, 12. travnja, u Goli napredak na projektu DRAVA LIFE.

Pokazali su što je sve do sada ostvareno u sklopu projekta koji predstavlja inovativni pristup upravljanju rijekama s ciljem stvaranja primjera najbolje prakse u Hrvatskoj i regiji. Cilj projekta je poboljšati ekosustave rijeke Drave, što se postiže provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja imaju iznimnu važnost za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima, kao i za zaštitu od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te povećanje rekreacijske vrijednosti za lokalno stanovništvo.

Prezentacije su rezultirale kvalitetnom i otvorenom raspravom o zaštiti prirode, obnovi riječnih staništa u općini Donja Dubrava i općini Gola. Hvala svima koji su prisustvovali!

Drava

Poziv na predstavljanje projekta DRAVA LIFE u općinama Donja Dubrava i Gola

Zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije) DRAVA LIFE projekta na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općina Donja Dubrava i Gola.

U Donjoj Dubravi će se predstavljanje održati u četvrtak, 11. travnja 2024. u 17,00 sati u Domu kulture Zalan, Trg Republike 6.

Predstavljanje u Goli će se održati u petak , 12. travnja 2024. u 12,00 sati u Društvenom domu, Trg kardinala Alojzija Stepinca 1.

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Veselimo se dolasku na oba predstavljanja u što većem broju i molimo potvrdu dolaska najkasnije do 09.04.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

Donja Dubrava
Donja Dubrava

Otvoreni obnovljeni rukavci kod Donje Dubrave, Legrada i Gole

Donja Dubrava, 14. ožujka 2024. – Na području općina Donja Dubrava, Legrad (rkm 238,2-241,4) i Gola (rkm 215-217) završene su aktivnosti obnove rukavaca rijeke Drave u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Porastom vodostaja, obnovljeni rukavci ponovno su postali protočni.

Otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke obnavljaju se ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka.

Fotografija Goran Šafarek

“Iz postojećih trasa korita rukavaca uklonjeni su sediment i pregrade, izgrađene su ekološke lokve, dubljaci, te su na nekoliko mjesta rekonstruirane gabionske pregrade i prijelazne rampe. Nakon radova obnove, koji su započeli krajem rujna 2023. godine, lijevoobalni rukavac kod Donje Dubrave bit će  dug 1,56 km, a desnoobalni 1,88 km”, objasnio je Igor Tošić, voditelj projekta iz Hrvatskih voda. Oba rukavca, koji su prije provođenja radova obnove bili zarasli i zamuljeni, će  otvaranjem i puštanjem novog dotoka iz glavnog korita rijeke, osobito kod poplavnih voda, rasteretiti pritisak na postojeće vodne građevine nizvodno, koje štite nasipe i obližnja naselja. Time će se smanjiti potreba za popravcima i izgradnjom regulacijskih građevina na tim potezima Drave te će se, posebno obnovom lijevoobalnog rukavca u Donjoj Dubravi, povećati sigurnost nasipa za obranu od poplava.

Osim toga, na lijevobalnoj inundaciji od stacionaže rkm 215+000 do 217+000 u općini Gola, u blizini naselja Novačka, završeni su i radovi otvaranja prvih 100-tinjak m postojećeg neprotočnog rukavca dugog oko 1,3 km.

Drava poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj i kolonijama riječnih ptica

Staništa na Dravi uključuju i neka koja su među najugroženijima u Europi, na primjer poplavne šume, vlažni travnjaci, šljunčani sprudovi i pješčane obale, rukavci, strme obale, mrtvice, stajaći rukavci, napuštena korita i meandri. Uslijed raznih nepovoljnih utjecaja, a tu prednjače klimatske promjene, dolazi i do promjene hidroloških uvjeta što često uzrokuje degradaciju i nestajanje tih staništa, te su ona sve više ugrožena, a njihova površina smanjena”, objasnila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Bregunica

Osim pozitivnih učinaka na obranu od poplava i hidromorfologiju Drave, aktivnosti obnove rukavaca će značajno doprinijeti povećanju bioraznolikosti. Intenzivirat će se nova riječna staništa na obalama, a unutar samih rukavaca nastat će nova staništa za mriješćenje, hranjenje i odmor riba i vodozemaca. Drava je poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj. Od 70 zabilježenih vrsta, pet ih je endemskih za područje dunavskog sliva (mladica (Hucho hucho), plotica (Rutilus pigus), balonijev balavac (Gymnocephalus baloni), prugasti balavac (Gymnocephalus schraetser) i vretenar (Zingel streber). Od 70 zabilježenih vrsta, čak 38 ih je uključeno u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske. Pozitivno će utjecati i na ptice koje se razmnožavaju na šljunčanim i pjeskovitim sprudovima i strmim obalama poput  bregunice (Riparia riparia) i vodomara (Alcedo atthis).

Nakon nedavno otvorenog novog rukavca kod Gabajeve Grede te upravo završenih radova na području općina Donja Dubrava, Legrad i Gola do kraja ožujka će još biti obavljeni pripremni radovi za rukavac kod mosta Botovo, nakon čega slijedi pauza do rujna kako bi se spriječilo ometanje riječnih ptica, poput bregunica (Riparia riparia), žutih pčelarica (Merops apiaster) i vodomara (Alcedo atthis). tijekom sezone gniježđenja. Tijekom tih mjeseci održavat će se intenzivne edukacijske aktivnosti. Osim obnove ekosustava rijeke Drave, edukacija o zaštiti prirode i Natura 2000 područjima u lokalnim zajednicama važan je dio DRAVA LIFE projekta kako bi se pojačala svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te kako bi se spriječilo ljudsko ometanje ptica tijekom gniježđenja rekreacijskim aktivnostima, kao što su ribolov, veslanje i kupanje.

U rujnu će se nastaviti radovi obnove Drave na preostalim planiranim lokacijama u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Božica Trnski

Predstavljanje projekta u Hlebinama

 

U Društvenom domu u Hlebinama u četvrtka 7. ožujka održano je predstavljanje projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Lokalnom stanovništvu prezentirani su dosad ostvareni rezultati te najavljeni planovi i aktivnosti u narednom periodu.
Načelnica općine Božica Trnski primila je knjigu “Drava jučer, danas, sutra” autora Gorana Šafareka. Knjiga, koja je napravljena u sklopu DRAVA LIFE projekta, sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.
Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali!
U ovoj godini pred nama je puno aktivnosti, kako na terenu, tako i u općinama i mjestima koja su obuhvaćena DRAVA LIFE projektom. Ako želite primati naše vijesti pozivamo vas da se na naslovnici web stranice pretplatite na newsletter.