Field visit©B. Španiček

39. susret partnera projekta DRAVA LIFE

Dana 13. i 14. prosinca 2022. godine partneri projekta DRAVA LIFE sastali su se 39. put u prostorijama Hrvatskih voda u Varaždinu u hibridnom obliku (dio uživo, dio online). Sastanak su iskoristili kako bi se međusobno informirali o trenutnim aktivnostima te razgovarali o detaljima nadolazećih aktivnosti obnove. Najviše se napredovalo u pripremi provedbe konkretnih aktivnosti obnove koje bi na nekim lokacijama trebale započeti u zimskim razdobljima u 2023. godini!

Drugog dana nekoliko projektnih partnera posjetilo je lokacije obnove C.3 Donja Dubrava – Legrad i C.4 Most Botovo kako bi detaljnije razgovarali o detaljima prvih projektnih aktivnosti obnove i procijenili učinak izgradnje novog željezničkog mosta preko rijeke Drave kod Botova na dinamiku aktivnosti obnove rukavca.

Ovo je bio zadnji sastanak projektnih partnera u 2022. godini i svi vam žele vesele i sretne blagdane te zdravu i sretnu Novu godinu!

Radovi kod mosta Botovo_Works at the Botovo bridge©B. Španiček

Lokacija obnove C.3_C.3 restoration site©B. Španiček

Lokacija obnove C.4_C.4 restoration site©B. Španiček

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Reallocation action©Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Kebrač uspješno preseljen na prirodna staništa rijeke Drave

Petnaest riječnih entuzijasta iz Srednje škole Arboretum Opeka, Hrvatskih voda, Državnog zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Državne inspekcije predvođenih Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije udružili su se u petak 9. prosinca 2022. u akciji premještanja 30 jedinki kebrača iz šljunčare Turnišće na šljunčani sprud na Dravi nizvodno od Ormoškog jezera.

Reznice od dviju najvećih biljaka djelatnici zagrebačkog Botaničkog vrta i učenici Srednje škole Arboretum Opeka pokušat će ukorijeniti kako bi se u kasnijim fazama mogle premjestiti na prirodna staništa na Dravi.

Kebrač (Myricaria germanica) je pionirska vrsta koja raste na šljunčanim obalama rijeka i obalama vodotoka Alpa i njihovih podnožja. To je biljka prilagođena jedinstvenim ekološkim uvjetima na svom staništu koje je ograničeno na novostvorene šljunčane i pješčane sprudove Rijeka isprepletenih tokova. Stoga se ove vrste smatraju indikatorskim vrstama zdravih i prirodnih rijeka. Kebrač je nestao s prirodnih staništa rijeke Drave kanaliziranjem rijeke, izgradnjom hidroelektrana, kao i vađenjem šljunka i pijeska. Stoga su šljunčani i pješčani sprudovi kao pionirski tipovi staništa postali vrlo rijetki u Europi i jedan su od najugroženijih ekosustava. Kebrač je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj zbog čega je vrlo važno osigurati preostalu populaciju i dobro je pratiti.

Ova vrlo vrijedna aktivnost koju vodi jedan od partnera projekta DRAVA LIFE pridonosi već provedenim aktivnostima ponovnog uvođenja i premještanja kebrača iz prethodnih godina.

Nadamo se da će se premještene biljke uspjeti prilagoditi novom, prirodnom staništu i da će se sljedećih godina proširiti i na staništa nizvodno!

Key river bird species©T. Nikowitz

Bernska konvencija primila je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav

Dana 29. studenoga 2022. godine, 42. Stalni odbor Bernske konvencije* primio je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere “Mura-Drava-Dunav” i pozvao svih pet zemalja da podrže njegovu provedbu. To će pridonijeti jačanju napora i potrebnih radnji u cilju zaštite riječnih ptica na rijekama Muri, Dravi i Dunavu.

Ovaj dokument je pripremljen u sklopu projekta DRAVA LIFE 2019. godine u suradnji WWF Austrije i REVITAL-a. Usklađen je s ornitolozima i raznim dionicima iz pet zemalja na nekoliko radionica (svi suradnici navedeni su u akcijskom planu).

Plan se bavi četirima gnjezdaricama šljunčanih sprudova (crvenokluna čigra, mala čigra, mala prutka, i kulik sljepčić) te trima gnjezdaricama strmih pješčanih obala (bregunica, vodomar i pčelarica). Ovih sedam vrsta riječnih ptica ugroženo je diljem Europe zbog gubitka staništa koja su ovisna o vrlo dinamičnim riječnim ekosustavima. Riječni sustav Mura-Drava-Dunav jedan je od ekološki najvažnijih u Europi. Ipak, pretrpio je gubitak staništa u posljednjih 100 godina zbog izgradnje hidroelektrana, poboljšanja uvjeta za plovidbu te zaštitu od poplava. To je dovelo do gubitka 70% šljunčanih i pješčanih sprudova. Na primjer, preostale su tek dvije-tri kolonije male i obične čigre. Također je izgubljeno 50% prirodnih riječnih obala. Stoga se broj parova bregunica smanjio s 30.000 pari u 1980. na 7.000 u posljednjem desetljeću.

Dugoročno očuvanje tih riječnih ptica ovisi o budućem upravljanju prekograničnim riječnim ekosustavom. Hitno je potreban sveobuhvatan akcijski plan na prekograničnoj razini. Cilj Akcijskog plana je poticanje sveobuhvatnih i usklađenih mjera očuvanja sedam definiranih ključnih vrsta riječnih ptica u cijelom Rezervatu biosfere. To je prvi plan očuvanja vrsta razvijen na prekograničnoj razini unutar Rezervata biosfere i ima za cilj podržati provedbu mjera očuvanja riječnih ptica, kao i provedbu planova upravljanja Rezervatom biosfere i Natura 2000 u tom području. Nadalje, cilj mu je olakšati obnovu i ekološko upravljanje triju rijeka te potaknuti izradu “plana razvoja rijeke”. Za svaku prijetnju riječnim pticama definirani su ciljevi. Na temelju toga potrebne su 43 akcije za očuvanje ovih vrsta ptica.

 

*Bernska konvencija: www.coe.int/en/web/bern-convention

Bernska konvencija je obvezujući međunarodni pravni instrument u području očuvanja prirode, koji pokriva većinu prirodne baštine europskog kontinenta i proteže se na neke države Afrike.

Naslovnica knjige Gorana ŠafarekaBranka Španiček
20221024_123825

Nova knjiga o rijeci Dravi – Drava jučer, danas, sutra

Nastala iz kreativnog pera autora i fotografa Gorana Šafareka, nova knjiga o rijeci Dravi – Drava jučer, danas, sutra – sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Knjiga pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.

Knjiga obiluje prekrasnim prikazima Drave

Knjiga obiluje prekrasnim prikazima Drave

 

Izrađena u sklopu projekta DRAVA LIFE, knjiga će biti podijeljena dionicima na događanjima koja će se održati sljedećih godina te će biti dostupna u odabranim knjižnicama duž rijeke Drave.

 

Naslovnica knjige Gorana Šafareka

Drava – jučer, danas, sutra

 

Knjiga je objavljena unutar projekta DravaLife

Knjiga je objavljena unutar projekta DRAVA LIFE

Visiting restauration site in ObergottesfeldREVITAL
Visiting restauration site in Obergottesfeld

Korisna radionica na temu obnove rijeka u Nußdorf-Debantu

Šljunčani otok na jezeru Šoderica kraj Koprivnice
Šljunčani otok na jezeru Šoderica blizu Koprivnice

Sezona gniježđenja na jezeru Šoderica: Sve je spremno za povratak crvenokljunih čigri

Na Svjetski dan voda, 22. ožujka 2022. godine, u sklopu projekta DRAVA LIFE organizirali smo akciju čišćenja vegetacije sa šljunčanog otoka na jezeru Šoderica kraj Koprivnice kako bi ga pripremili za sezonu gniježđenja crvenokljunih čigri. Prošle godine tamo smo izbrojali 70 parova, a ove godine nadamo se kako bi ih moglo biti i više.

U akciji čišćenja sudjelovali su stručnjaci iz Zavoda za ornitologiju HAZU, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zajednice športsko-ribolovnih klubova Koprivnica, IGMA d.o.o., WWF Austrije te WWF Adrije. Osim njih, pridružili su nam se i novinari s Nova TV te snimatelj iz tvrtke Filmofil, koji je cijeli događaj zabilježio kamerom.

Čišćenje vegetacije

Cilj akcije bilo je uklanjanje drvenastog raslinja i visoke trave kako bi se osigurali uvjeti za gniježđenje crvenokljunih čigri. Čigre se obično gnijezde na šljunčanim sprudovima na rijekama, no zbog djelovanja čovjeka takvih je staništa sve manje, te otoci poput ovog na jezeru Šoderica predstavljaju važna mjesta za očuvanje populacije crvenokljunih čigri.

 

U narednim mjesecima, provodit će se i praćenje broja čigri na otoku, a ovisno o potrebama, akcija čišćenja ponovit će se i narednih godina.

WWF Adria
German tamarisk

Zaštita kebrača

Krajem travnja poslali smo nekoliko jedinki kebrača u Botanički vrt u Klagenfurtu kako bi se jedinke razvile i razmnožile, s ciljem sadnje jedinki na Dravi, u njihovom prirodnom staništu.

Također, kako bi utvrdili točno porijeklo jedinki kebrača koje smo pronašli na lokacijama u blizini rijeke Drave, proveli smo aktivnost izuzimanja genetskog materijala uz pomoć naše suradnice Dragice Purger. Uzet je genetski materijal jedinki koje smo pronašli na šljunčari i drenažnom kanalu hidroelektrane Dubrava.

Drava - Donja Dubrava - Legrad
C3_Donja Dubrava-Legrad (2)

Napredak DRAVA LIFE projekta

U utorak, 6. srpnja 2021., održana je 4. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš (PUO) zahvata u sklopu DRAVA LIFE projekta putem videokonferencije. Sjednica je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Osim za ovaj projekt oformljenog savjetodavnog stručnog povjerenstva, na sjednici su bili prisutni nositelj zahvata (Hrvatske vode), ovlaštenici za izradu studijske dokumentacije u PUO postupku i dio projektnih partnera (Zeleni Osijek, WWF Adria).

Na sjednici je zaključeno da je ponovljena javna rasprava uspješno provedena, da je kvorum članova povjerenstva ostvaren i da su ostvareni svi preduvjeti za donošenje konačnog mišljenja povjerenstva i okončanja PUO postupka.

Prema usuglašenim sugestijama, korekcijama i primjedbama članova povjerenstva, ovlaštenika za projektnu studijsku dokumentaciju i nositelja zahvata, glasanjem između članova stručnog povjerenstva doneseno je konačno Mišljenje da je namjeravani zahvat, DRAVA LIFE – integralno upravljanje rijekom, prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i usvojenim mišljenjem predloženih mjera zaštite okoliša, mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te programa praćenja stanja okoliša. Dat je rok od tri dana ovlaštenicima i ostalim nenazočnim članovima Povjerenstva za očitovanjem na Mišljenje nakon čega će ono postati i službeno.

Ovo su ohrabrujuće i umirujuće vijesti za naš projekt, što će nam omogućiti da uskoro nastavimo dalje s planiranim „in situ“ projektnim aktivnostima na lokacijama revitalizacije, čime činimo korak bliže nastavku realizacije projekta.

JUZDPVZ
Struga

Postavljene info-točke DRAVA LIFE u Varaždinskoj županiji

U sklopu projekta DRAVA LIFE u Varaždinskoj županiji postavljeno je šest info-točaka (odmorišta) u pet jedinica lokalne samouprave na sljedećim lokacijama: općina Cestica (Veliki Lovrečan), općina Sračinec (Svibovec Podravski), grad Varaždin (lokacija uz Dravsku park-šumu), općina Trnovec Bartolovečki (naselje Zamlaka) i općina Sveti Đurđ (naselja Hrženica i Struga).

Info-točke su zamišljene kao odmorišta (natkriveni prostor za sjedenje) s informativno-edukativnim sadržajima, a namijenjene su lokalnome stanovništvu, izletnicima, posjetiteljima i biciklistima, s obzirom na to da se nalaze u blizini postojeće/planirane biciklističke staze Mura-Drava bike. Naglašeni kosi krov info-točaka referira se na lokalnu mikro-arhitekturu duž rijeke Drave te ujedno definira prostor odmora, odnosno prezentacije informativno-edukativnih sadržaja. Također, visina vijenca krova omogućuje kadrirani pogled s klupe na okolni prostor.

Tekstom, fotografijama i kartografskim prikazima u okviru info-točaka prezentirane su prirodne vrijednosti i zaštita područja uz rijeku Dravu, važnost očuvanja riječnih staništa te biljne i životinjske vrste koje su značajne za to područje. Također je posjetiteljima dana i uputa kako oni mogu utjecati na očuvanje rijeke, kao i osnovne informacije o projektu DRAVA LIFE.

Svaka od info-točaka je tematska, odnosno sadrži i dodatni set informacija ovisno o specifičnim vrstama/staništima koja se nalaze u neposrednoj blizini (npr. prva info točka uz ribički dom dodatno prezentira i riblju faunu, druga šljunčane sprudove koji se nalaze u neposrednoj blizini i slično). Vjerujemo da će uređene info-točke postati omiljena okupljališta lokalnog stanovništva, kao i posjetitelja regionalnog parka te  utjecati na podizanje razine svijesti o važnosti područja i u konačnici rezultirati boljim očuvanjem staništa i vrsta.

Drava - Donja Dubrava - Legrad
C3_Donja Dubrava-Legrad (2)

Dan mreže Natura 2000

Dan mreže Natura 2000 obilježavamo 21. svibnja od 1992. godine kada je usvojena EU Direktiva o staništima te uspostavljen LIFE program. Natura 2000 broji više od 27 800 lokaliteta na kopnu i moru diljem EU-a, a koji uspješno doprinose očuvanju naše jedinstvene prirodne baštine.

Ove godine stavljamo naglasak na blizinu Natura 2000 područja i na prednosti koje priroda donosi ljudima i planetu, uključujući one vezane uz zdravlje. Važno je da osvijestimo da priroda nije luksuz, nego naš ključni saveznik te da prirodu moramo cijeniti, štititi i obnavljati.

Ponosni smo što je cijelo naše područje projekta proglašeno Natura 2000 te vas pozivamo da ovaj dan proslavite uz rijeku Dravu.