DRAVA LIFE
Akcija vraćanja nestalih riječnih biljaka na prirodna staništa rijeke Drave

Akcija vraćanja nestalih riječnih biljaka na prirodna staništa rijeke Drave

Na nekoliko lokacija uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, u organizaciji Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, desetak riječnih entuzijasta provelo je još jednu akciju vraćanja nestalih zavičajnih divljih vrsta u prirodu. Radi se o pokušaju repopulacije riječnih biljaka, odnosno ponovnom pokušaju uvođenja strogo zaštićene i kritično ugrožene biljke kebrač na prirodna staništa rijeke Drave.

U ovogodišnjoj akciji, u kojoj je jedna od projektnih aktivnosti repopulacija njemačkog tamarisa, sudjelovali su i partneri iz projekta DRAVA LIFE uz potporu botaničarke dr. Dragice Purger.

Nastavak je to prošlogodišnjih aktivnosti na translokaciji, odnosno presađivanju biljaka ove vrste sa šljunčare u Sračincu na dravske sprudove nizvodno od Ormoškog jezera, a posebnost ovogodišnje akcije jest da je korišteno 30 mladih sadnica koje su uzgojene u rasadniku Srednje škole Arboretum Opeka u Marčanu, iz reznica matičnih biljaka kebrača uzetih iz prirode na području šljunčare Turnišće u Sračincu, koja je prema dostupnim podacima jedna od svega dvije lokacije na kojima se kebrač u Hrvatskoj još uvijek pojavljuje.

Kebrač (Myricaria germanica) je grmolika biljka koja je nekada bila česta na dravskim sprudovima, dok je danas gotovo u potpunosti nestala te se smatra kritično ugroženom vrstom s visokim rizikom od izumiranja. To je biljka koja je prilagođena jedinstvenim ekološkim uvjetima staništa koja su ograničena na novostvorene šljunčane i pješčane sprudove rijeka, stoga je ova vrsta jedna od indikatorskih vrsta zdravih i prirodnih rijeka. Zbog antropogenih utjecaja te promjena morfodinamike rijeke, kebrač je u Hrvatskoj nestao s prirodnih staništa rijeke Drave, a može se pronaći još samo na sekundarnim, antropogenim staništima poput šljunčara i kanala.

Pokušaja sadnje odnosno vraćanja kebrača na prirodna staništa rijeke Drave bilo je i ranije: 2018. i 2019. godine u okviru DRAVA LIFE projekta te 2022. godine, kada je zbog širenja radova na eksploataciji šljunka i pijeska tridesetak jedinki ove vrste iskopano s područja šljunčare Turnišće u Sračincu i premješteno na prirodna staništa uz rijeku Dravu nizvodno od Ormoškog jezera. Prilikom presađivanja kebrača, s matičnih su biljaka uzete i reznice za uzgoj i razmnožavanje ove biljke u kontroliranim uvjetima, kako bi se dobile sadnice i za buduće pokušaje sadnje odnosno vraćanja kebrača na rijeku Dravu. S obzirom na to da se radi o strogo zaštićenoj vrsti Republike Hrvatske, za sve aktivnosti dobiveno je dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Iako dosadašnji pokušaji vraćanja kebrača na prirodna staništa rijeke Drave nisu bili uspješni, ponajprije iz razloga povezanih s promijenjenim uvjetima staništa i ekstremnim vremenskim pojavama, nadamo se da smo prilikom ovogodišnje sadnje uspjeli pronaći odgovarajuće mikrolokacije na kojima će kebrač uspješno rasti.

Ova akcija pokušaja vraćanja nestalih zavičajnih divljih vrsta u prirodu doprinos je i obnovi degradiranih ekosustava, a što od država članica poput Hrvatske traži i nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta.

Hoćemo li uspjeti ponovno vratiti kebrač na prirodna staništa rijeke Drave? To ne znamo. Ali moramo pokušavati, jer ako ne pokušamo, nećemo nikada saznati.

Otvorenje radova na lokaciji kod Legrada
Otvorenje radova na lokaciji kod Legrada

Otvoreni radovi na prvoj od ukupno šest lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada danas su, predstavljanjem javnosti i lokalnoj zajednici, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova ambiciozna inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku.

Prisutnima su se obratili Igor Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća općine Legrad, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Ratimir Ljubić, Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu (Hrvatske vode), Jasmin Sadiković (Zeleni Osijek), Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Tanja Nikowitz (WWF Austrija).

“Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe, koja su pokazala kako je obnova rijeka i njihovih poplavnih područja, jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava i obrane od poplava”, istaknuo je Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu u Hrvatskim vodama, zaključivši: „Nakon višegodišnjih priprema, početak radova na ovoj lokaciji značajna je prekretnica u provedbi Projekta“.

Obnovom rijeke Drave prostor će dobiti atraktivne krajobrazne i biološke lokalitete koji će predstavljati novi resurs za razvoj ekološkog turizma i edukativnih aktivnosti. “Učenje o primijenjenim mjerama obnove, riječnim staništima i ugroženim vrstama povećat će razumijevanje potrebe zaštite i suživota lokalnih zajednica s ekosustavom rijeke Drave”, izjavio je koordinator projekta Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek predstavljajući projekt, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Aktivnosti obnove bit će od velike važnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenima projektom”, izjavila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane EU Vijeća i Parlamenta, traži od država članica poput Hrvatske da obnove degradirane ekosustave. Projekti obnove rijeka poput DRAVA LIFE projekta važan su korak u provedbi ove nove Uredbe i udruživanju snaga protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti”, istaknula je Tanja Nikowitz iz organizacije WWF Austrija dajući širi kontekst. “Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”. Ova izvanredna inicijativa utjelovljuje zajedničku predanost Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, pokazujući da očuvanje ne poznaje granice.”

Voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda predstavio je što će se sve raditi u narednim mjesecima te poveo sudionike na rukavac rijeke, gdje su zakopavanjem lopata radovi svečano otvoreni. Otvorenje radova na lokaciji kod Legrada

.

Hvala svima koji ste nam se pridružili i učinili da ovaj dan bude poseban!
Representatives of the PI for the management of protected areas of nature in the area of ​​Koprivnica-Križevačka County and the Association Zeleni Osijek with the pupils of Andrija Palmović Primary School from Rasinja

Stotinjak učenika i njihovih nastavnika sudjelovalo u aktivnostima projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu

27. listopada 2023. predstavnici udruge Zeleni Osijek, zajedno s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, proveli su dio edukativnih aktivnosti u okviru projekta DRAVA LIFE na području ušća Mure u Dravu u Legradu.

Aktivnosti su provedene s učenicima OŠ Andrije Palmovića iz Rasinje. U edukativnim aktivnostima unutar kojih su korišteni i radni listići izrađeni u okviru DRAVA LIFE-a sudjelovalo je stotinjak učenika i 15 učitelja. Istoga dana održan je i akcijski dan na temu uklanjanja invazivnih vrsta gdje su osim prezentacije o invazivnim vrstama učenici i profesori imali priliku i sami se okušati u uklanjanju vrste Amorpha fruticosa uz poučnu stazu u Legradu.

Edukativna radionica o zaštiti male čigre

U Koprivnici je održana edukativna radionica čiji je fokus bio podizanje svijesti o osjetljivosti čigri, malih čigri i drugih vrsta ptica koje gnijezde na šljunčanim sprudovima tijekom ključnog razdoblja razmnožavanja. Radionicu je ugostila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a cilj joj je bio educirati redovite posjetitelje rijeke Drave, uključujući organizatore rafting tura i ribiče, o važnosti očuvanja staništa ovih ugroženih i prijetnji vrsta.

Radionica je istaknula potrebu izbjegavanja korištenja šljunčanih sprudova od travnja do srpnja, razdoblja identificiranog kao najosjetljivije za ove vrste ptica. Sudionici su educirani o odgovornim praksama za minimiziranje uznemiravanja tijekom kritičnog razdoblja razmnožavanja i podsjećani na važnost kretanja u skupinama te nekretanja po šljunčanim sprudovima ako ih već posjećuju, budući da su njihova gnijezda i jaja vrlo slična šljunku i gotovo nemoguća za primijetiti.

Kako bi pružila širi kontekst očuvanja prirode područja, gđa. Željka Kolar, ravnateljica spomenute Javne ustanove, također je predstavila važnost zaštite rijeke Drave te pružila pregled zaštićenih područja i vrsta koje se mogu pronaći unutar županije.

Ova inicijativa usklađena je s ciljevima projekta DRAVA LIFE, naglašavajući važnost poštovanja prirode. Cjelokupan pristup izuzetno dobro surađuje s strategijskim pristupom održivom upravljanju UNESCO rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja.

Ovakve edukativne radionice služe kao ključni alati u poticanju zajedničke odgovornosti za zaštitu jedinstvenih ekosustava rijeke Drave i osiguranje neprekidnog dobrobiti raznolikog biljnog i životinjskog svijeta.

Field visit©B. Španiček

39. susret partnera projekta DRAVA LIFE

Dana 13. i 14. prosinca 2022. godine partneri projekta DRAVA LIFE sastali su se 39. put u prostorijama Hrvatskih voda u Varaždinu u hibridnom obliku (dio uživo, dio online). Sastanak su iskoristili kako bi se međusobno informirali o trenutnim aktivnostima te razgovarali o detaljima nadolazećih aktivnosti obnove. Najviše se napredovalo u pripremi provedbe konkretnih aktivnosti obnove koje bi na nekim lokacijama trebale započeti u zimskim razdobljima u 2023. godini!

Drugog dana nekoliko projektnih partnera posjetilo je lokacije obnove C.3 Donja Dubrava – Legrad i C.4 Most Botovo kako bi detaljnije razgovarali o detaljima prvih projektnih aktivnosti obnove i procijenili učinak izgradnje novog željezničkog mosta preko rijeke Drave kod Botova na dinamiku aktivnosti obnove rukavca.

Ovo je bio zadnji sastanak projektnih partnera u 2022. godini i svi vam žele vesele i sretne blagdane te zdravu i sretnu Novu godinu!

Radovi kod mosta Botovo_Works at the Botovo bridge©B. Španiček

Lokacija obnove C.3_C.3 restoration site©B. Španiček

Lokacija obnove C.4_C.4 restoration site©B. Španiček

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Reallocation action©Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Kebrač uspješno preseljen na prirodna staništa rijeke Drave

Petnaest riječnih entuzijasta iz Srednje škole Arboretum Opeka, Hrvatskih voda, Državnog zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Državne inspekcije predvođenih Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije udružili su se u petak 9. prosinca 2022. u akciji premještanja 30 jedinki kebrača iz šljunčare Turnišće na šljunčani sprud na Dravi nizvodno od Ormoškog jezera.

Reznice od dviju najvećih biljaka djelatnici zagrebačkog Botaničkog vrta i učenici Srednje škole Arboretum Opeka pokušat će ukorijeniti kako bi se u kasnijim fazama mogle premjestiti na prirodna staništa na Dravi.

Kebrač (Myricaria germanica) je pionirska vrsta koja raste na šljunčanim obalama rijeka i obalama vodotoka Alpa i njihovih podnožja. To je biljka prilagođena jedinstvenim ekološkim uvjetima na svom staništu koje je ograničeno na novostvorene šljunčane i pješčane sprudove Rijeka isprepletenih tokova. Stoga se ove vrste smatraju indikatorskim vrstama zdravih i prirodnih rijeka. Kebrač je nestao s prirodnih staništa rijeke Drave kanaliziranjem rijeke, izgradnjom hidroelektrana, kao i vađenjem šljunka i pijeska. Stoga su šljunčani i pješčani sprudovi kao pionirski tipovi staništa postali vrlo rijetki u Europi i jedan su od najugroženijih ekosustava. Kebrač je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj zbog čega je vrlo važno osigurati preostalu populaciju i dobro je pratiti.

Ova vrlo vrijedna aktivnost koju vodi jedan od partnera projekta DRAVA LIFE pridonosi već provedenim aktivnostima ponovnog uvođenja i premještanja kebrača iz prethodnih godina.

Nadamo se da će se premještene biljke uspjeti prilagoditi novom, prirodnom staništu i da će se sljedećih godina proširiti i na staništa nizvodno!

Key river bird species©T. Nikowitz

Bernska konvencija primila je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav

Dana 29. studenoga 2022. godine, 42. Stalni odbor Bernske konvencije* primio je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere “Mura-Drava-Dunav” i pozvao svih pet zemalja da podrže njegovu provedbu. To će pridonijeti jačanju napora i potrebnih radnji u cilju zaštite riječnih ptica na rijekama Muri, Dravi i Dunavu.

Ovaj dokument je pripremljen u sklopu projekta DRAVA LIFE 2019. godine u suradnji WWF Austrije i REVITAL-a. Usklađen je s ornitolozima i raznim dionicima iz pet zemalja na nekoliko radionica (svi suradnici navedeni su u akcijskom planu).

Plan se bavi četirima gnjezdaricama šljunčanih sprudova (crvenokluna čigra, mala čigra, mala prutka, i kulik sljepčić) te trima gnjezdaricama strmih pješčanih obala (bregunica, vodomar i pčelarica). Ovih sedam vrsta riječnih ptica ugroženo je diljem Europe zbog gubitka staništa koja su ovisna o vrlo dinamičnim riječnim ekosustavima. Riječni sustav Mura-Drava-Dunav jedan je od ekološki najvažnijih u Europi. Ipak, pretrpio je gubitak staništa u posljednjih 100 godina zbog izgradnje hidroelektrana, poboljšanja uvjeta za plovidbu te zaštitu od poplava. To je dovelo do gubitka 70% šljunčanih i pješčanih sprudova. Na primjer, preostale su tek dvije-tri kolonije male i obične čigre. Također je izgubljeno 50% prirodnih riječnih obala. Stoga se broj parova bregunica smanjio s 30.000 pari u 1980. na 7.000 u posljednjem desetljeću.

Dugoročno očuvanje tih riječnih ptica ovisi o budućem upravljanju prekograničnim riječnim ekosustavom. Hitno je potreban sveobuhvatan akcijski plan na prekograničnoj razini. Cilj Akcijskog plana je poticanje sveobuhvatnih i usklađenih mjera očuvanja sedam definiranih ključnih vrsta riječnih ptica u cijelom Rezervatu biosfere. To je prvi plan očuvanja vrsta razvijen na prekograničnoj razini unutar Rezervata biosfere i ima za cilj podržati provedbu mjera očuvanja riječnih ptica, kao i provedbu planova upravljanja Rezervatom biosfere i Natura 2000 u tom području. Nadalje, cilj mu je olakšati obnovu i ekološko upravljanje triju rijeka te potaknuti izradu “plana razvoja rijeke”. Za svaku prijetnju riječnim pticama definirani su ciljevi. Na temelju toga potrebne su 43 akcije za očuvanje ovih vrsta ptica.

 

*Bernska konvencija: www.coe.int/en/web/bern-convention

Bernska konvencija je obvezujući međunarodni pravni instrument u području očuvanja prirode, koji pokriva većinu prirodne baštine europskog kontinenta i proteže se na neke države Afrike.

Naslovnica knjige Gorana ŠafarekaBranka Španiček
20221024_123825

Nova knjiga o rijeci Dravi – Drava jučer, danas, sutra

Nastala iz kreativnog pera autora i fotografa Gorana Šafareka, nova knjiga o rijeci Dravi – Drava jučer, danas, sutra – sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Knjiga pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.

Knjiga obiluje prekrasnim prikazima Drave

Knjiga obiluje prekrasnim prikazima Drave

 

Izrađena u sklopu projekta DRAVA LIFE, knjiga će biti podijeljena dionicima na događanjima koja će se održati sljedećih godina te će biti dostupna u odabranim knjižnicama duž rijeke Drave.

 

Naslovnica knjige Gorana Šafareka

Drava – jučer, danas, sutra

 

Knjiga je objavljena unutar projekta DravaLife

Knjiga je objavljena unutar projekta DRAVA LIFE

Visiting restauration site in ObergottesfeldREVITAL
Visiting restauration site in Obergottesfeld

Korisna radionica na temu obnove rijeka u Nußdorf-Debantu

Šljunčani otok na jezeru Šoderica kraj Koprivnice
Šljunčani otok na jezeru Šoderica blizu Koprivnice

Sezona gniježđenja na jezeru Šoderica: Sve je spremno za povratak crvenokljunih čigri

Na Svjetski dan voda, 22. ožujka 2022. godine, u sklopu projekta DRAVA LIFE organizirali smo akciju čišćenja vegetacije sa šljunčanog otoka na jezeru Šoderica kraj Koprivnice kako bi ga pripremili za sezonu gniježđenja crvenokljunih čigri. Prošle godine tamo smo izbrojali 70 parova, a ove godine nadamo se kako bi ih moglo biti i više.

U akciji čišćenja sudjelovali su stručnjaci iz Zavoda za ornitologiju HAZU, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zajednice športsko-ribolovnih klubova Koprivnica, IGMA d.o.o., WWF Austrije te WWF Adrije. Osim njih, pridružili su nam se i novinari s Nova TV te snimatelj iz tvrtke Filmofil, koji je cijeli događaj zabilježio kamerom.

Čišćenje vegetacije

Cilj akcije bilo je uklanjanje drvenastog raslinja i visoke trave kako bi se osigurali uvjeti za gniježđenje crvenokljunih čigri. Čigre se obično gnijezde na šljunčanim sprudovima na rijekama, no zbog djelovanja čovjeka takvih je staništa sve manje, te otoci poput ovog na jezeru Šoderica predstavljaju važna mjesta za očuvanje populacije crvenokljunih čigri.

 

U narednim mjesecima, provodit će se i praćenje broja čigri na otoku, a ovisno o potrebama, akcija čišćenja ponovit će se i narednih godina.