20 godina iskustva u Austriji pomoći će u obnovi Drave u Hrvatskoj

Posjet rijeci Dunav u Austriji prošli tjedan su obavili partneri u projektu DRAVA LIFE. Posjetom gornjeg toka rijeke Dunav upoznali su se sa 20-godišnjem iskustvom provedbe LIFE projekata obnove rijeka i riječnih ekosustava. Kontinuiranim radom na poboljšanju degradiranih ekosustava Dunava, do kojih je došlo zbog izgradnje hidroelektrana i održavanja plovnih putova, u Austriji su značajno popravili ekološko stanje Dunava i njegovih pritoka te zaustavili trend opadanja broja riba i ptica, omogućili povratak endemskih vrsta tog područja i poboljšali zaštitu od poplava, što je i cilj projekta u Hrvatskoj.

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zelenog Osijeka, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima duž rijeke Drave te WWF-a obišli su pet lokacija EU LIFE+ projekata duž Dunava. Tijekom 20 godina provođenja LIFE projekata u regiji Donja Austrija, u kojoj se većina prihoda ostvaruje turizmom i vinarstvom, lokalne zajednice, nevladin i energetski sektor te agencija za plovne putove zajedno su uspjeli obnoviti oko 100 km toka Dunava. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka ponovno su povezali glavni tok s njegovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju su prouzrokovale hidroelektrane uzvodno i nizvodno te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja.

Program Posjet rijeci Dunav u Austriji

Prvoga dana partneri su posjetili područje velikog projekta obnove rijeke na ušću rijeke Traisen, koje je prethodno odsječeno od svog poplavnog područja i glavnog toka Dunava zbog izgradnje hidroelektrane Altenwörth. U projektu su izgradili 12 km potpuno novog riječnog korita, s kojim su rijeku Traisen ponovno spojili s njenim poplavnim područjem i Dunavom. Drugoga dana obišli su dolinu Wachau, poznatu po vinima i proizvodima od marelica, u kojoj je obnovljeno više rukavaca, stvoreno više novih riječnih otoka i prirodnih obala te poboljšano upravljanje šljunkom. Zadnjega dana partneri su posjetili najdužu europsku riblju stazu dugu 14,2 km, koja omogućuje ribama da migriraju pokraj hidroelektrane Ottensheim-Wilhering na Dunavu. Iako je riblja staza otvorena tek prije dva mjeseca, monitoring riba pokazuje da je iznimno uspješna i da je koristi sve veći broj riba i to ne samo za migraciju, već i za razmnožavanje.

„Najveću korist od ovih zahtjevnih radova obnova rijeka, osim očiglednog poboljšanja ekološko-biološkog stanja riječnog sustava, imaju lokalne zajednice, a potom i sektori plovidbe, turizma, vodnog gospodarstva i energetike, koji i dalje neometano koriste vodne resurse. Kroz multidisciplinarnost i uključivanje svih relevantnih korisnika i nadležnih državnih tijela razvijena je i osigurana visoka razina međusobnog povjerenja koja je rezultirala znatnim smanjenjem administrativnih procedura kao što su ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i glavne ocjene prihvatljivosti, što je dovelo do uspješne implementacije serije projekata koji se provode već 20 godina“, rekao je Zdenko Kereša, voditelj projekta u Hrvatskim vodama.

Posjet rijeci Dunav u Austriji – Ugroženi ekosustavi

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

„Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse koji se nadalje mogu primjenjivati ne samo u provedbi projekata već i u svakodnevnom radu uključenih institucija. Ovaj posjet LIFE projektima u Austriji dobro je utjecao na naš projekt, približio nam je aktivnosti koje ćemo i sami provoditi tijekom sljedeće četiri godine te nam otvorio i razne nove, još nepoznate, mogućnosti poboljšanja ekosustava rijeke Drave“, zaključila je Branka Španiček iz WWF Adria.

DRAVA LIFE Kick off u Legradu

DRAVA LIFE – obnova rijeke Drave za ljude i prirodu

5-godišnji europski projekt DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom danas je službeno otvoren u Legradu na ušću Mure i Drave. Cilj projekta je poboljšati ekološko stanje rijeke Drave i njenih ekosustava te poboljšati obranu od poplava duž 300 kilometara dugog toka rijeke Drave u Hrvatskoj. Projektni partneri pod vodstvom Hrvatskih voda namjeravaju postići taj cilj provedbom različitih aktivnosti obnove rijeke, uspostavom prekogranične suradnje, podizanja svijesti i smanjenjem čovjekova ometanja riječnih ptica, poput male čigre.

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi pa tako ni Drava nije iznimka. 22 izgrađene hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju rijeku i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka, zbog čega je rijeka Drava u Hrvatskoj jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

„Koristi od projekta će biti višestruke. Ne samo za okoliš, nego i za stanovnike koji žive na tom području. Uvođenje suvremenih metoda upravljanja prihvatljivih za okoliš pridonijeti će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima duž rijeke Drave. Koliko je to važno, dovoljno je podsjetiti na katastrofalnu poplavu 2012. godine kada je došlo do proboja nasipa što je uzrokovalo plavljenja obiteljskih kuća, industrijskih i poljoprivrednih objekata, infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Poplave su bile i 2014. i 2015. godine. Ukupne štete iznose preko 65 milijuna kuna. Ti će zahvati, također, uvelike koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 područjima. Projekt će povećati i rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za ribolov, kupanje i ostale aktivnosti“, rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Mario Šiljeg na otvorenju projekta.

5-godišnji europski projekt DRAVA LIFE – Suradnja

Kroz suradnju Hrvatskih voda, županijskih ustanova za upravljanje vodama i zaštitu prirode, kao i nevladinih organizacija, ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave obnovit će se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.

„Obnova rukavaca rijeke omogućit će bolju zaštitu od poplava unutar postojećih poplavnih područja, pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja i preusmjeravanju vodotoka u urbanim područjima, blizu mostova i sela tijekom poplava. Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda“, rekao je na otvorenju projekta mr. sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Glavne aktivnosti obnove staništa provest će se na sedam lokacija duž rijeke Drave: Otok Virje (312 – 314,3 rkm), Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 rkm), Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm), Most Botovo (226,6 – 227,9 rkm), Novačka (214 – 217 rkm), Miholjački Martinci (104 – 106 rkm) i Podravska Moslavina (96 – 98 rkm). Radovima na tim lokacijama partneri žele obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala, stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama, obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

„DRAVA LIFE projekt dokazuje da je moguća konstruktivna suradnja između nevladinog sektora, državnih institucija i lokalne samouprave, a sve za dobrobit prirode i lokalnog stanovništva. On isto tako predstavlja pozitivan primjer suradnje i načina rada na očuvanju prirodnih vrijednosti ne samo za Hrvatsku već i za cijelu regiju te stvara temelje za buduću suradnju“, rekao je tokom otvorenja direktor WWF Adrije, mr. sc. Martin Šolar.

U razdoblju provedbe projekta partneri će nastojati smanjiti čovjekovo ometanje riječnih ptica tijekom sezone razmnožavanja te unaprijediti znanje o Naturi 2000 različitim instrumentima za podizanje svijesti kao što su obrazovni centri i staze duž Drave, informativne ploče, informacijske točke, obukom dravskih rendžera te različitim komunikacijskim i obrazovnim materijalima. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i kampanja u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.