20 godina iskustva u Austriji pomoći će u obnovi Drave u Hrvatskoj

Posjet rijeci Dunav u Austriji prošli tjedan su obavili partneri u projektu DRAVA LIFE. Posjetom gornjeg toka rijeke Dunav upoznali su se sa 20-godišnjem iskustvom provedbe LIFE projekata obnove rijeka i riječnih ekosustava. Kontinuiranim radom na poboljšanju degradiranih ekosustava Dunava, do kojih je došlo zbog izgradnje hidroelektrana i održavanja plovnih putova, u Austriji su značajno popravili ekološko stanje Dunava i njegovih pritoka te zaustavili trend opadanja broja riba i ptica, omogućili povratak endemskih vrsta tog područja i poboljšali zaštitu od poplava, što je i cilj projekta u Hrvatskoj.

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zelenog Osijeka, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima duž rijeke Drave te WWF-a obišli su pet lokacija EU LIFE+ projekata duž Dunava. Tijekom 20 godina provođenja LIFE projekata u regiji Donja Austrija, u kojoj se većina prihoda ostvaruje turizmom i vinarstvom, lokalne zajednice, nevladin i energetski sektor te agencija za plovne putove zajedno su uspjeli obnoviti oko 100 km toka Dunava. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka ponovno su povezali glavni tok s njegovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju su prouzrokovale hidroelektrane uzvodno i nizvodno te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja.

Program Posjet rijeci Dunav u Austriji

Prvoga dana partneri su posjetili područje velikog projekta obnove rijeke na ušću rijeke Traisen, koje je prethodno odsječeno od svog poplavnog područja i glavnog toka Dunava zbog izgradnje hidroelektrane Altenwörth. U projektu su izgradili 12 km potpuno novog riječnog korita, s kojim su rijeku Traisen ponovno spojili s njenim poplavnim područjem i Dunavom. Drugoga dana obišli su dolinu Wachau, poznatu po vinima i proizvodima od marelica, u kojoj je obnovljeno više rukavaca, stvoreno više novih riječnih otoka i prirodnih obala te poboljšano upravljanje šljunkom. Zadnjega dana partneri su posjetili najdužu europsku riblju stazu dugu 14,2 km, koja omogućuje ribama da migriraju pokraj hidroelektrane Ottensheim-Wilhering na Dunavu. Iako je riblja staza otvorena tek prije dva mjeseca, monitoring riba pokazuje da je iznimno uspješna i da je koristi sve veći broj riba i to ne samo za migraciju, već i za razmnožavanje.

„Najveću korist od ovih zahtjevnih radova obnova rijeka, osim očiglednog poboljšanja ekološko-biološkog stanja riječnog sustava, imaju lokalne zajednice, a potom i sektori plovidbe, turizma, vodnog gospodarstva i energetike, koji i dalje neometano koriste vodne resurse. Kroz multidisciplinarnost i uključivanje svih relevantnih korisnika i nadležnih državnih tijela razvijena je i osigurana visoka razina međusobnog povjerenja koja je rezultirala znatnim smanjenjem administrativnih procedura kao što su ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i glavne ocjene prihvatljivosti, što je dovelo do uspješne implementacije serije projekata koji se provode već 20 godina“, rekao je Zdenko Kereša, voditelj projekta u Hrvatskim vodama.

Posjet rijeci Dunav u Austriji – Ugroženi ekosustavi

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

„Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse koji se nadalje mogu primjenjivati ne samo u provedbi projekata već i u svakodnevnom radu uključenih institucija. Ovaj posjet LIFE projektima u Austriji dobro je utjecao na naš projekt, približio nam je aktivnosti koje ćemo i sami provoditi tijekom sljedeće četiri godine te nam otvorio i razne nove, još nepoznate, mogućnosti poboljšanja ekosustava rijeke Drave“, zaključila je Branka Španiček iz WWF Adria.