© Mirko Lukavski / Povijesno društvo Koprivnica

Međunarodna konferencija “ Povijest rijeke Drave – poveznice između regija”

Široku povijest rijeke Drave, od 17. stoljeća do danas obuhvatila su izlaganja na znanstvenom skupu održanom 18. i 19. studenom u Koprivnici. Skup na temu rijeke Drave održali su povijesno društvo Koprivnica i društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Na skupu je sudjelovalo više od 30 istraživača iz Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, koji su javno prezentirali svoja najnovija saznanja o rijeci Dravi.

Veliki dio tema bio je povijesnog karaktera, zorno pokazujući bogatu povijest prostora uz rijeku Dravu, no bilo je tu i tema vezanih uz zaštitu prirode, demografiju te nove trendove u upravljanju ovim područjem.

Povijest rijeke Drave – Revitalizacija rijeka

Branka Španiček predstavlja DRAVA LIFE projekt / Branka Španiček presents DRAVA LIFE project © Mirko Lukavski / Povijesno društvo Koprivnica„Jedan od najvažnijih trendova upravo je revitalizacija ili obnova rijeka. Ponovnim povezivanjem rukavaca sa glavnim tokom rijekama se daje više prostora, što pozitivno utječe na biološku raznolikost, ali i na zaštitu od poplava. Projekt DRAVA LIFE, koji se počeo provoditi na području rijeke Drave u prosincu 2015. godine, prvi je projekt koji se bavi obnovom rijeka u Hrvatskoj. Prisutnim znanstvenicima predstavili smo glavne ciljeve i aktivnosti projekta s posebnim naglaskom na dobrobiti za prirodni svijet i lokalno stanovništvo“, rekla je Branka Španiček, koordinatorica projekta DRAVA LIFE u WWF Adria.

S obzirom da se skup pokazao iznimno uspješnim, Koprivnica je proglašena neformalnim centrom za istraživanje rijeke Drave te je najavljeno ponovno održavanje skupa u godinama koje slijede.

Sudionici su posjetili i rijeku Dravu / Participants visit the Drava River © Mirko Lukavski / Povijesno društvo Koprivnica

Sudionici su posjetili i rijeku Dravu © Mirko Lukavski / Povijesno društvo Koprivnica