Drava

Poziv na predstavljanje projekta DRAVA LIFE u općinama Donja Dubrava i Gola

Zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije) DRAVA LIFE projekta na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općina Donja Dubrava i Gola.

U Donjoj Dubravi će se predstavljanje održati u četvrtak, 11. travnja 2024. u 17,00 sati u Domu kulture Zalan, Trg Republike 6.

Predstavljanje u Goli će se održati u petak , 12. travnja 2024. u 12,00 sati u Društvenom domu, Trg kardinala Alojzija Stepinca 1.

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Veselimo se dolasku na oba predstavljanja u što većem broju i molimo potvrdu dolaska najkasnije do 09.04.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

Foto: Goran Šafarek

Pozivamo vas na predstavljanje projekta i provedenih radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine

Dragi svi,
zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima DRAVA LIFE projekta (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom na području Virovitičko – podravske županije, Varaždinske županije i na području Koprivničko–križevačke županije), na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 07. ožujka 2024. u 17,00 sati u Hlebinama (Društveni dom, Trg Ivana Generalića 14).

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas na događaj u Hlebinama na kojem ćemo vam predstaviti projekt, radove obnove unutar Općine Hlebine, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Veselimo se vašem dolasku i molimo vas potvrdu dolaska najkasnije do 05.03.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

 

 

DRAVA LIFE

DRAVA LIFE projekt predstavljen na sastanku Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

16. veljače 2024. godine održan je 4. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na početku sastanka prisutne je pozdravila ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko’križevačke županije i predsjednica Suradničkog vijeća Željka Kolar. Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić koji je istaknuo da je područje rijeke Drave izuzetno važno i vrijedno područje ne samo za bioraznolikost, već i za sve ljude koji na njemu žive, koriste i posjećuju to područje, te ga je potrebno što bolje očuvati, a to se može postići kroz suradnju korisnika tog područja.

Glavna tema sastanka bio je projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama”.  Ravnateljica JU je informirala kako jeu sklopu projekta na području u blizini ušća Mure u Dravu kod mjesta Legrad uspostavljena poučna staza, dva vidikovca/promatračnice, postavljeno 6 klupa, 4 koša za smeće te 10 informativno-edukativnih tabli. Naglasila je da se na poučnoj stazi organiziraju i provode brojne informativno-edukativne aktivnosti kao što su terenske škole u prirodi za djecu različitih dobnih skupina, a koje su nastavak aktivnosti prve „Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji“. U okviru projekta, Javna ustanova je za provedbu edukativnih aktivnosti nabavila opremu (dalekozore i ključeve/knjige za identifikaciju ptica), te je izradila promotivno-edukativne materijale u obliku edukativnih bilježnica.

Predstavnik Udruge zaštite prirode i okoliša Zeleni Osijek, Jasmin Sadiković predstavio je glavne ciljeve i aktivnosti projekta, projektne lokacije na kojima se provode aktivnosti, te očekivane rezultate projekta.

Predstavnik Hrvatskih voda, Igor Tošić prezentirao je aktivnosti koje Hrvatske vode, vodeći partner u projektu, proveli ili planiraju provesti. Napomenuo je da se u Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno obavljaju radovi restauracije rukavaca rijeke Drave i to na lokaciji C.3 Donja Dubrava – Legrad, te na lokaciji C.5 Novačka. Također je informirao da se do kraja projekta planira i restauracija rukavca rijeke Drave na lokaciji C.4 Most Botovo.

U svim prezentacijama naglašeno je da se svim aktivnostima obnove rijeke Drave želi pridonijeti boljem stanju ugroženih staništa i vrsta u Natura 2000 područjima, kao i boljoj zaštiti od poplava, te da se nastoji povećati rekreacijska vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

 

 

 

 

 

20 godina iskustva u Austriji pomoći će u obnovi Drave u Hrvatskoj

Posjet rijeci Dunav u Austriji prošli tjedan su obavili partneri u projektu DRAVA LIFE. Posjetom gornjeg toka rijeke Dunav upoznali su se sa 20-godišnjem iskustvom provedbe LIFE projekata obnove rijeka i riječnih ekosustava. Kontinuiranim radom na poboljšanju degradiranih ekosustava Dunava, do kojih je došlo zbog izgradnje hidroelektrana i održavanja plovnih putova, u Austriji su značajno popravili ekološko stanje Dunava i njegovih pritoka te zaustavili trend opadanja broja riba i ptica, omogućili povratak endemskih vrsta tog područja i poboljšali zaštitu od poplava, što je i cilj projekta u Hrvatskoj.

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zelenog Osijeka, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima duž rijeke Drave te WWF-a obišli su pet lokacija EU LIFE+ projekata duž Dunava. Tijekom 20 godina provođenja LIFE projekata u regiji Donja Austrija, u kojoj se većina prihoda ostvaruje turizmom i vinarstvom, lokalne zajednice, nevladin i energetski sektor te agencija za plovne putove zajedno su uspjeli obnoviti oko 100 km toka Dunava. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka ponovno su povezali glavni tok s njegovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju su prouzrokovale hidroelektrane uzvodno i nizvodno te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja.

Program Posjet rijeci Dunav u Austriji

Prvoga dana partneri su posjetili područje velikog projekta obnove rijeke na ušću rijeke Traisen, koje je prethodno odsječeno od svog poplavnog područja i glavnog toka Dunava zbog izgradnje hidroelektrane Altenwörth. U projektu su izgradili 12 km potpuno novog riječnog korita, s kojim su rijeku Traisen ponovno spojili s njenim poplavnim područjem i Dunavom. Drugoga dana obišli su dolinu Wachau, poznatu po vinima i proizvodima od marelica, u kojoj je obnovljeno više rukavaca, stvoreno više novih riječnih otoka i prirodnih obala te poboljšano upravljanje šljunkom. Zadnjega dana partneri su posjetili najdužu europsku riblju stazu dugu 14,2 km, koja omogućuje ribama da migriraju pokraj hidroelektrane Ottensheim-Wilhering na Dunavu. Iako je riblja staza otvorena tek prije dva mjeseca, monitoring riba pokazuje da je iznimno uspješna i da je koristi sve veći broj riba i to ne samo za migraciju, već i za razmnožavanje.

„Najveću korist od ovih zahtjevnih radova obnova rijeka, osim očiglednog poboljšanja ekološko-biološkog stanja riječnog sustava, imaju lokalne zajednice, a potom i sektori plovidbe, turizma, vodnog gospodarstva i energetike, koji i dalje neometano koriste vodne resurse. Kroz multidisciplinarnost i uključivanje svih relevantnih korisnika i nadležnih državnih tijela razvijena je i osigurana visoka razina međusobnog povjerenja koja je rezultirala znatnim smanjenjem administrativnih procedura kao što su ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i glavne ocjene prihvatljivosti, što je dovelo do uspješne implementacije serije projekata koji se provode već 20 godina“, rekao je Zdenko Kereša, voditelj projekta u Hrvatskim vodama.

Posjet rijeci Dunav u Austriji – Ugroženi ekosustavi

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

„Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse koji se nadalje mogu primjenjivati ne samo u provedbi projekata već i u svakodnevnom radu uključenih institucija. Ovaj posjet LIFE projektima u Austriji dobro je utjecao na naš projekt, približio nam je aktivnosti koje ćemo i sami provoditi tijekom sljedeće četiri godine te nam otvorio i razne nove, još nepoznate, mogućnosti poboljšanja ekosustava rijeke Drave“, zaključila je Branka Španiček iz WWF Adria.