Entries by lidija

20 godina iskustva u Austriji pomoći će u obnovi Drave u Hrvatskoj

Posjet rijeci Dunav u Austriji prošli tjedan su obavili partneri u projektu DRAVA LIFE. Posjetom gornjeg toka rijeke Dunav upoznali su se sa 20-godišnjem iskustvom provedbe LIFE projekata obnove rijeka i riječnih ekosustava. Kontinuiranim radom na poboljšanju degradiranih ekosustava Dunava, do kojih je došlo zbog izgradnje hidroelektrana i održavanja plovnih putova, u Austriji su značajno […]