Libanovec @Marko Lorenzo Blaslov
Libanovec @Marko Lorenzo Blaslov

Snaga Drave i njena ljepota

Ekipa novinara imala je jedinstvenu priliku zaploviti s članovima projektnog tima Dravom kroz dvije županije. Krenuli smo u jutarnjim satima iz Donje Dubrave u Međimurju, a nakon četiri sata vožnje brodom zaustavili smo se u blizini Novačke, odnosno Općine Gola u Koprivničko-Križevačkoj županiji.

 

Tanja Nikowitz, WWF Austrija i Igor Tošić, Hrvatske vode (@Marko Lorenzo Blaslov)

@Marko Lorenzo Blaslov

Strma obala Libanovec (Lubenovec), @Marko Lorenzo Blaslov

U nekoliko sati nismo stigli obići sve lokacije obuhvaćene projektom, ali smo mogli doživjeti snagu Drave, koja je na nekim mjestima divlja i upoznati se s njenim staništima i vrstama te steći dojam zašto je područje Drave zaštićeno u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava, više Natura 2000 područja i okosnica je UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere „Mura – Drava – Dunav“.

Upoznali smo se s malom čigrom, ambasadoricom žive Drave, vidjeli staništa bregunica i pčelarica. Donosimo nekoliko dojmova sudionika izleta, a posebno vesele dojmovi novinara koji žive nedaleko od Drave i koji su je po prvi puta doživjeli iz ove perspektive:

 “Bilo je jako lijepo. Drava je pravo otkriće, a priroda predivna.“

„Bilo je prekrasno. Meni poseban doživljaj jer obožavam Dravu, a tek sam sad osjetila njenu snagu.”

“Drava je stvarno nestvarno lijepa. Najradije bih je sakrila da je ljudi ne vide i ne unište. Takvu ljepotu ne možeš ni zamisliti.”