Prezentacija projekta u općini Gola

Zainteresiranima u Donjoj Dubravi i Goli predstavljeni rezultati DRAVA LIFE projekta

Predstavnici Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Hrvatskih voda predstavili su u četvrtak, 11. travnja, u Donjoj Dubravi te u petak, 12. travnja, u Goli napredak na projektu DRAVA LIFE.

Pokazali su što je sve do sada ostvareno u sklopu projekta koji predstavlja inovativni pristup upravljanju rijekama s ciljem stvaranja primjera najbolje prakse u Hrvatskoj i regiji. Cilj projekta je poboljšati ekosustave rijeke Drave, što se postiže provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja imaju iznimnu važnost za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima, kao i za zaštitu od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te povećanje rekreacijske vrijednosti za lokalno stanovništvo.

Prezentacije su rezultirale kvalitetnom i otvorenom raspravom o zaštiti prirode, obnovi riječnih staništa u općini Donja Dubrava i općini Gola. Hvala svima koji su prisustvovali!