Branka Španiček
dr. Dragica Purger i Tanja Nikowitz

Reintrodukcija patuljastog rogoza kod Šoderice

Tijekom vikenda, 4. i  5. svibnja, odrađena je ovogodišnja reintrodukcija biljke patuljasti rogoz (Typha minima) u okolici Šoderice. Akciju su provele stručna suradnica DRAVA LIFE projekta dr. sc. Dragica Purger sa Sveučilišta u Pečuhu i Tanja Nikowitz iz WWFAustria.

Reintrodukcija patuljastog rogoza

Reintrodukcija patuljastog rogoza

Patuljasti rogoz s Drave je nestao prije više od 20 godina. Kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka.

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz (Typha minima), Branka Španiček

Patuljasti rogoz nalazi se na popisu Bernske konvencije za zaštitu Divljih vrsta i prirodnih staništa u Europi. Pojavljivanje patuljastog rogoza provedenim istraživanjem u Hrvatskoj nije potvrđeno, te se ova vrsta, nažalost, smatra regionalno iščezlom sa područja Hrvatske. Metode provođenja planirane reintrodukcije u sklopu DRAVA LIFE projekta izabrane su na temelju rezultata istraživanja i iskustava stečenih tijekom akcija reintrodukcije koje su do sada provedene u nekim europskim zemljama.

“Uspješna reintrodukcija ove biljne vrste doprinijet će povećanju bioraznolikosti i poboljšanju ekoloških funkcija riječnih ekosustava, iako će trajno zasnivanje ovih populacija ovisiti o provođenju daljnjih mjera obnove rijeke i ujedno će biti indikator poboljšanja uvjeta riječne dinamike te povećanja prirodnih vrijednosti rijeke Drave“, zaključila je Purger.

Nadamo se da će se posađene biljke uspjeti prilagoditi novom, prirodnom staništu i da će se sljedećih godina proširiti!