Predstavljanje projekta Drava LIFE kao primjera dobre prakse

Osijek - Tijekom 14. i 15. rujna u sklopu projekta Građanski…