Sudionici panel diskusije (© M. Lenac)

Održana druga LIFE konferencija „Rezultati i dobrobiti LIFE projekata“

Zagreb – U utorak, 12. veljače 2019. godine održana je druga po redu LIFE konferencija u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Bila je to prilika za predstavljanjem uspješnih hrvatskih i inozemnih projekata koji su sufinancirani u okviru Programa LIFE.

Zdenko Kereša, projektni menadžer, predstavio je projekt DRAVA LIFE, dok je Jasmin Sadiković kao koordinator projekta sudjelovao u panel diskusiji na temu integracije LIFE projekata u javne politike i zakonodavstvo.

Zdenko Kereša predstavlja projekt DRAVA LIFE (© M. Lenac)

Sudionici panel diskusije (© M. Lenac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osim prezentacija projekata i panel diskusije, LIFE konferencija uključivala je i sajam LIFE projekata koji se provode u Hrvatskoj. Predstavnici projektnih partnera zainteresiranim sudionicima skupa dijelili su promotivne materijale i dodatne informacije o projektu DRAVA LIFE.

Predstavnice partnera na sajmu LIFE projekata (© WWF)

DRAVA LIFE tim na drugoj LIFE konferenciji (© WWF)

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija o drugoj LIFE konferenciji možete pronaći na stranicama Programa LIFE Hrvatska.

Sudionici skupa u Čakovcu (© Međimurska priroda)

DRAVA LIFE projekt predstavljen na stručnom skupu u Čakovcu

Čakovec – Stručni skup na temu „Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj – stanje i mogućnosti razvoja“ održan je od 31. siječnja do 1. veljače 2019. godine u Čakovcu. Skup je organizirala Javna ustanova Međimurska priroda uz potporu institucija iz sektora turizma i zaštite prirode. Cilj ovog stručnog skupa bio je okupiti sve relevantne dionike u sektoru turizma koji se bave promatranjem ptica te predstaviti trenutne mogućnosti i ponudu za promatranje ptica, npr. u Lonjskom polju, Parku prirode Kopački rit i drugdje.

Sudionici skupa u Čakovcu (© Međimurska priroda)

Branka Španiček predstavlja Drava LIFE projekt (© Međimurska priroda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt DRAVA LIFE, te aktivnosti povezane sa razvojem Plana upravljanja posjetiteljima i Akcijskog plana za riječne ptice, predstavila je Branka Španiček (WWF Adria). Uspostava zajedničkog okvira za upravljanje posjetiteljima na rijeci Dravi u Hrvatskoj izuzetno je važna za zaštitu osjetljivih vrsta ptica poput orla štekavca (Halietus albicilla), crne rode (Cioconia nigra) ili male i crvenokljune čigre (Sternula albifrons i Sterna hirundo).

Promatranje ptica na rijeci Dravi (© WWF)

Cilj je Plana upravljanja posjetiteljima harmonizacija postojećeg korištenja rijeke Drave u rekreacijske i turističke svrhe sa zaštitom prirode, smanjenjem konflikata i stvaranjem dobrobiti za prirodu i posjetitelje. S druge strane, kako bi se osigurala zaštita osjetljivih vrsta ptica na međunarodnom nivou, na razini budućeg pentalateralnog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, partneri projekta DRAVA LIFE razvijaju Akcijski plan za riječne ptice. Razvoj takvog plana za odabrane vrste riječnih ptica prvi je korak ka njihovu dugotrajnom očuvanju.
Više informacija o stručnom skupu možete pronaći ovdje.