Početkom svibnja projektni tim DRAVALIFE imao je priliku sudjelovati na vrlo korisnoj radionici posvećenoj obnovi rijeka u Nußdorf-Debantu u Austriji. Tečaj su organizirali ured za integrativno planiranje REVITAL i WWF Austrija.

Stručnjaci iz vodnog gospodarstva, zaštite prirode i nevladinih organizacija učili su o mjerama obnove rijeka kako bi se poboljšao omjer sedimenta u rijekama prema novoobjavljenom alatu za obnovu rijeka.

Posjet Obergottesfeldu na Dravi

Projektni tim u posjetu Obergottesfeldu na Dravi (c)  REVITAL

Osim dvodnevnog tečaja i diskusije, organiziran je izlet. Sudionici su posjetili primjere najbolje prakse mjera obnove rijeka; nove i stare lokacije obnove na rijekama Schwarzach, Isel i Drava. Tako su saznali više o mjerama i o dugoročnom razvoju obnove rijeka.

Ovu stručnu posjetu vodili su Klaus Michor i Stephan Senfter iz REVITAL-a, Herbert Mandler iz koruškog vodnog gospodarstva i Gregory Egger iz “naturraumplanung egger”. Poseban naglasak bio je posjet “vodenoj kući” nacionalnog parka Hohe Tauern u St. Jakobu u Defereggenu (https://www.hausdeswassers.at/), gdje je tim bio fasciniran jednostavnim eksperimentima s vodom, edukacijom na otvorenom i živopisnim izlaganjem biologinje Brigitte Eckle. To je bilo posebno zanimljivo predstavnicima nove vodene škole u blizini Legrada, koja je uspostavljena kroz projekt DRAVALIFE od strane Hrvatskih voda.

Rijeka Schwarzach u blizini Gîrtschacha

Rijeka Schwarzach u blizini Gîrtschacha

Naučene lekcije prenijet će se na naše mjere obnove rijeke Drave u okviru DRAVALIFE, s kojima ćemo uskoro započeti.

Restauracija rijeke Drave kod Obergottesfelda

Restauracija rijeke Drave kod Obergottesfelda