Kopačko Lake is the largest, while Sakadaš is the deepest lake in Kopački rit. They are interconnected with Drava and Danube rivers through the network of natural and artificial channels./Kopačko jezero je najveće, a Sakadaško najdublje jezero u Kopačkom ritu. Jezera su međusobno povezana s Dravom i Dunavom mrežom prirodnih i umjetnih kanala.

Kopačko jezero je najveće, a Sakadaško najdublje jezero u Kopačkom ritu. Jezera su međusobno povezana s Dravom i Dunavom mrežom prirodnih i umjetnih kanala