Obnova obale ujezerenog dijela Dunava nizvodno od HE Ottensheim-Wilhering / Restoration of river banks of the Danube downstream of HPP Ottensheim-Wilhering