The workshop was second in a row of three planned to elaborate a Visitor Guidance Plan for the project area involving four Natura 2000 protected areas/Druga u nizu od ukupno tri radionice za izradu Plana upravljanja posjetiteljima za projektno područje koje uključuje Natura 2000 područja