Denis Povijač and Branka Španiček from WWF Adria/Denis Povijač i Branka Španiček iz WWF Adrije