Marina Trentin objašnjava projekt zaštite doline rijeke Tagliamento kao rezervata biosfere / Marina Trentin explaining the project of protecting the Tagliamento River Valley as a biosphere reserve