Legrad, Varaždin – Informativne ploče o bregunicama, malim čigrama te reintrodukciji riječnih biljaka,  postavljene su 27. kolovoza na nekoliko lokacija duž Drave uz pomoć DRAVA LIFE tima.

Informativna ploča o strmoj obali Libanovec i bregunicama, postavljena na širem području same obale, donosi ključne informacije o nastanku strme obale, njenim karakteristikama i značaju za gniježđenje bregunica (Riparia riparia). Uz osnovne činjenice o bregunicama nalaze se i informacije kako ih zaštititi i kako pridonijeti njihovom neometanom gniježđenju na strmoj obali Libanovec.

 

Nešto malo dalje, na ušću Mure u Dravu postavljena je informativna ploča o patuljastom rogozu (Typha minima), pionirskoj vrsti koja raste na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih i pješčanih sprudova i pokazatelj je zdravih i prirodnih rijeka.

Informacije o malo čigri (Sternula albifrons), čiji su dom također šljunčani sprudovi, od jučer se mogu pronaći na starom toku rijeke Drave pokraj Varaždina, točnije na lokaciji revitalizacije Stara Drava Varaždin.

Sve informacijske ploče postavljene su uz pomoć DRAVA LIFE tima, a kako je tekla akcija pogledajte u fotogaleriji.