Zeleni Osijek, prezentacija Drava LIFE projekta/Green Osijek,, Drava LIFE project presented