Radionica predstavljanja projekta i planova obnove staništa/Drava LIFE workshop and presentation of habitat management plan