Razvoj strategije upravljanja NATURA 2000 područjem

Za razvoj strategije upravljanja NATURA 2000 područjem rijeke…

LIFE INFO dan u Zagrebu

LIFE INFO dan u Zagrebu. S ciljem informiranja potencijalnih…

DRAVA LIFE projekt primjer je dobre prakse u sustavu obrane od poplava

DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom prvi je EU LIFE…