Stotinjak učenika i njihovih nastavnika sudjelovalo u aktivnostima projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu

27. listopada 2023. predstavnici udruge Zeleni Osijek, zajedno s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, proveli su dio edukativnih aktivnosti u okviru projekta DRAVA LIFE na području ušća Mure u Dravu u Legradu.

Aktivnosti su provedene s učenicima OŠ Andrije Palmovića iz Rasinje. U edukativnim aktivnostima unutar kojih su korišteni i radni listići izrađeni u okviru DRAVA LIFE-a sudjelovalo je stotinjak učenika i 15 učitelja. Istoga dana održan je i akcijski dan na temu uklanjanja invazivnih vrsta gdje su osim prezentacije o invazivnim vrstama učenici i profesori imali priliku i sami se okušati u uklanjanju vrste Amorpha fruticosa uz poučnu stazu u Legradu.