Edukativna radionica o zaštiti male čigre

U Koprivnici je održana edukativna radionica čiji je fokus bio podizanje svijesti o osjetljivosti čigri, malih čigri i drugih vrsta ptica koje gnijezde na šljunčanim sprudovima tijekom ključnog razdoblja razmnožavanja. Radionicu je ugostila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a cilj joj je bio educirati redovite posjetitelje rijeke Drave, uključujući organizatore rafting tura i ribiče, o važnosti očuvanja staništa ovih ugroženih i prijetnji vrsta.

Radionica je istaknula potrebu izbjegavanja korištenja šljunčanih sprudova od travnja do srpnja, razdoblja identificiranog kao najosjetljivije za ove vrste ptica. Sudionici su educirani o odgovornim praksama za minimiziranje uznemiravanja tijekom kritičnog razdoblja razmnožavanja i podsjećani na važnost kretanja u skupinama te nekretanja po šljunčanim sprudovima ako ih već posjećuju, budući da su njihova gnijezda i jaja vrlo slična šljunku i gotovo nemoguća za primijetiti.

Kako bi pružila širi kontekst očuvanja prirode područja, gđa. Željka Kolar, ravnateljica spomenute Javne ustanove, također je predstavila važnost zaštite rijeke Drave te pružila pregled zaštićenih područja i vrsta koje se mogu pronaći unutar županije.

Ova inicijativa usklađena je s ciljevima projekta DRAVA LIFE, naglašavajući važnost poštovanja prirode. Cjelokupan pristup izuzetno dobro surađuje s strategijskim pristupom održivom upravljanju UNESCO rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja.

Ovakve edukativne radionice služe kao ključni alati u poticanju zajedničke odgovornosti za zaštitu jedinstvenih ekosustava rijeke Drave i osiguranje neprekidnog dobrobiti raznolikog biljnog i životinjskog svijeta.