Field visit©B. Španiček

39. susret partnera projekta DRAVA LIFE

Dana 13. i 14. prosinca 2022. godine partneri projekta DRAVA LIFE sastali su se 39. put u prostorijama Hrvatskih voda u Varaždinu u hibridnom obliku (dio uživo, dio online). Sastanak su iskoristili kako bi se međusobno informirali o trenutnim aktivnostima te razgovarali o detaljima nadolazećih aktivnosti obnove. Najviše se napredovalo u pripremi provedbe konkretnih aktivnosti obnove koje bi na nekim lokacijama trebale započeti u zimskim razdobljima u 2023. godini!

Drugog dana nekoliko projektnih partnera posjetilo je lokacije obnove C.3 Donja Dubrava – Legrad i C.4 Most Botovo kako bi detaljnije razgovarali o detaljima prvih projektnih aktivnosti obnove i procijenili učinak izgradnje novog željezničkog mosta preko rijeke Drave kod Botova na dinamiku aktivnosti obnove rukavca.

Ovo je bio zadnji sastanak projektnih partnera u 2022. godini i svi vam žele vesele i sretne blagdane te zdravu i sretnu Novu godinu!

Radovi kod mosta Botovo_Works at the Botovo bridge©B. Španiček

Lokacija obnove C.3_C.3 restoration site©B. Španiček

Lokacija obnove C.4_C.4 restoration site©B. Španiček