Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
Reallocation action©Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Kebrač uspješno preseljen na prirodna staništa rijeke Drave

Petnaest riječnih entuzijasta iz Srednje škole Arboretum Opeka, Hrvatskih voda, Državnog zavoda za zaštitu okoliša i prirode i Državne inspekcije predvođenih Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije udružili su se u petak 9. prosinca 2022. u akciji premještanja 30 jedinki kebrača iz šljunčare Turnišće na šljunčani sprud na Dravi nizvodno od Ormoškog jezera.

Reznice od dviju najvećih biljaka djelatnici zagrebačkog Botaničkog vrta i učenici Srednje škole Arboretum Opeka pokušat će ukorijeniti kako bi se u kasnijim fazama mogle premjestiti na prirodna staništa na Dravi.

Kebrač (Myricaria germanica) je pionirska vrsta koja raste na šljunčanim obalama rijeka i obalama vodotoka Alpa i njihovih podnožja. To je biljka prilagođena jedinstvenim ekološkim uvjetima na svom staništu koje je ograničeno na novostvorene šljunčane i pješčane sprudove Rijeka isprepletenih tokova. Stoga se ove vrste smatraju indikatorskim vrstama zdravih i prirodnih rijeka. Kebrač je nestao s prirodnih staništa rijeke Drave kanaliziranjem rijeke, izgradnjom hidroelektrana, kao i vađenjem šljunka i pijeska. Stoga su šljunčani i pješčani sprudovi kao pionirski tipovi staništa postali vrlo rijetki u Europi i jedan su od najugroženijih ekosustava. Kebrač je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj zbog čega je vrlo važno osigurati preostalu populaciju i dobro je pratiti.

Ova vrlo vrijedna aktivnost koju vodi jedan od partnera projekta DRAVA LIFE pridonosi već provedenim aktivnostima ponovnog uvođenja i premještanja kebrača iz prethodnih godina.

Nadamo se da će se premještene biljke uspjeti prilagoditi novom, prirodnom staništu i da će se sljedećih godina proširiti i na staništa nizvodno!