Key river bird species©T. Nikowitz

Bernska konvencija primila je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav

Dana 29. studenoga 2022. godine, 42. Stalni odbor Bernske konvencije* primio je na znanje Akcijski plan za riječne ptice u Petodržavnom rezervatu biosfere “Mura-Drava-Dunav” i pozvao svih pet zemalja da podrže njegovu provedbu. To će pridonijeti jačanju napora i potrebnih radnji u cilju zaštite riječnih ptica na rijekama Muri, Dravi i Dunavu.

Ovaj dokument je pripremljen u sklopu projekta DRAVA LIFE 2019. godine u suradnji WWF Austrije i REVITAL-a. Usklađen je s ornitolozima i raznim dionicima iz pet zemalja na nekoliko radionica (svi suradnici navedeni su u akcijskom planu).

Plan se bavi četirima gnjezdaricama šljunčanih sprudova (crvenokluna čigra, mala čigra, mala prutka, i kulik sljepčić) te trima gnjezdaricama strmih pješčanih obala (bregunica, vodomar i pčelarica). Ovih sedam vrsta riječnih ptica ugroženo je diljem Europe zbog gubitka staništa koja su ovisna o vrlo dinamičnim riječnim ekosustavima. Riječni sustav Mura-Drava-Dunav jedan je od ekološki najvažnijih u Europi. Ipak, pretrpio je gubitak staništa u posljednjih 100 godina zbog izgradnje hidroelektrana, poboljšanja uvjeta za plovidbu te zaštitu od poplava. To je dovelo do gubitka 70% šljunčanih i pješčanih sprudova. Na primjer, preostale su tek dvije-tri kolonije male i obične čigre. Također je izgubljeno 50% prirodnih riječnih obala. Stoga se broj parova bregunica smanjio s 30.000 pari u 1980. na 7.000 u posljednjem desetljeću.

Dugoročno očuvanje tih riječnih ptica ovisi o budućem upravljanju prekograničnim riječnim ekosustavom. Hitno je potreban sveobuhvatan akcijski plan na prekograničnoj razini. Cilj Akcijskog plana je poticanje sveobuhvatnih i usklađenih mjera očuvanja sedam definiranih ključnih vrsta riječnih ptica u cijelom Rezervatu biosfere. To je prvi plan očuvanja vrsta razvijen na prekograničnoj razini unutar Rezervata biosfere i ima za cilj podržati provedbu mjera očuvanja riječnih ptica, kao i provedbu planova upravljanja Rezervatom biosfere i Natura 2000 u tom području. Nadalje, cilj mu je olakšati obnovu i ekološko upravljanje triju rijeka te potaknuti izradu “plana razvoja rijeke”. Za svaku prijetnju riječnim pticama definirani su ciljevi. Na temelju toga potrebne su 43 akcije za očuvanje ovih vrsta ptica.

 

*Bernska konvencija: www.coe.int/en/web/bern-convention

Bernska konvencija je obvezujući međunarodni pravni instrument u području očuvanja prirode, koji pokriva većinu prirodne baštine europskog kontinenta i proteže se na neke države Afrike.