Tokom obnove rijeke Drave reintroduciran je kebrač, indikator dinamičnih rijeka / During restoration of the river Drava the reintroduction of the German Tamarisk was done, which is the indicator of dynamic rivers

U Austriji je vraćen život u rijeke i poboljšana obrana od poplava

Posjeta LIFE projektima obnove rijeka u Austriji

Predstavnici WWF, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zeleni Osijek te Javnih ustanova za zaštitu prirode iz Virovitičke i Koprivničko-križevačke županije ovog su tjedna posjetili lokacije obnove rijeka u gornjem toku Drave i Mure u Austriji te rijeku Tagliamento u Italiji, poznatu po svojim spektakularnim sprudovima šljunka, koji se protežu kilometrima.

Austrija je poznata po tome da već desetljećima ulaže velika sredstva u obnovu svojih rijeka, kako bi popravila njihovo ekološko stanje, koje je narušeno zastarjelim načinom upravljanja rijeka i njihovim kanaliziranjem. Poslije prošlogodišnje posjete Dunavu, partneri u projektu DRAVA LIFE ovog su tjedna obišli i LIFE projekte obnove na rijekama Dravi i Muri, kojima su značajno poboljšali dinamiku rijeka te reintroducirali biljne vrste kao što su kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima), koji su indikatori dinamičnih i prirodnih rijeka. Stvaranjem novih staništa poboljšali su i uvjete za povratak brojnih životinjskih vrsta, koje su već nestale s tog područja. Ujedno su stvorili i bolju pasivnu obranu od poplava, kao i nova područja za rekreaciju i ribolov.

„Obišli smo po dvije lokacije EU LIFE projekata na Dravi i Muri. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka, u Austriji su uspjeli ponovno povezali glavni tok Drave i Mure s njihovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju je prouzrokovalo višegodišnje kanaliziranje rijeka te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

 

 

 

 

 

 

Izmjena iskustava između LIFE projekata

Prvi dan partneri su posjetili i rijeku Tagliamento,koja izvire u talijanskim Dolomitima i svjetski je poznata po svojim šljunčanim sprudovima, koji se protežu kilometrima duž rijeke. Zbog iznimno dinamične hidromorfologije, rijeka Tagliamento iznimno je važna za transport šljunka i pijeska do Jadranskog mora, od kojeg ovise obalna turistička područja.

 

 

 

 

 

 

„Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse. Ovaj posjet projektima obnove rijeka u Austriji uvelike će pomoći kvalitetnoj provedbi obnove ekosustava rijeke Drave“, zaključio je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

 

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.