Terenski obilazak rijeke Drave
Field trip on Drava river/Terenski obilazak rijeke Drave

Radionica o ponovnom uvođenju kebrača i patuljastog rogoza

Kebrač  i patuljasti rogoz dvije su biljne vrste koje se, kroz projekt DRAVA LIFE, planira vratiti na njihova prvobitna staništa uz rijeku Dravu. Stoga je u Legradu 26. i 27. rujna 2017. održana dvodnevna radionica na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske te susjedne Mađarske i Austrije. Kako bi se ova aktivnost provela što je bolje moguće. U sklopu drugog dana organiziran je i terenski obilazak rijeke Drave i potencijalnih lokacija na kojima bi se vrste kebrača i patuljastog rogoza morale ponovno uvesti.

Drava Life workshop on reintroduction of German tamarisk and Dwarf cattail on Drava river

Kebrač i patuljasti rogoz

“Kebrač (Myricaria germajasti) i rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima. Poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka. Ove dvije vrste u prošlosti su svoj životni prostor pronalazile na rijeci Dravi. No danas, usljed prekomjernog iskorištavanja rijeke i njene regulacije one su isčeznule sa dravskih sprudova”, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.