Sudionici su posjetili i rijeku Dravu / Participants visit the Drava River