Rezultati projekta Drava life kombiniranjem različitih mjera obnove projekt će stvoriti nova dinamična riječna staništa, povećati broj šljunčanih, pješčanih i zemljanih obala te poboljšati status šuma na poplavnim područjima. Time će se povećati broj i poboljšati kvaliteta staništa za ugrožene ptice gnjezdarice i reofilne vrsta riba. Osim toga, stvorit će se staništa za ugrožene biljne vrste poput kebrača i patuljastog rogoza. Konačno, smanjit će se rizik od poplava u regiji i stvoriti nova rekreacijska područja.

Očekivani rezultati projekta Drava life – mjera obnove:

  • osigurati 41 hektar zemlje za obnovu rijeke;
  • obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala;
  • stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama;
  • obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca;
  • poboljšati kvalitetu više od 300 hektara šuma na poplavnim područjima;
  • povećati rasplodnu populaciju ugroženih ptica (npr. male čigre – Sterna albifrons);
  • smanjiti ljudsko ometanje riječnih ptica tijekom sezone gniježđenja (informiranjem posjetitelja, ograđivanjem područja gniježđenja);
  • povećati poznavanje Natura 2000 područja i uspostaviti instrumente za podizanje svijesti: informacijski centar, info-točke, prirodoslovni edukativni kutci, promatračnice, komunikacijski i edukativni materijali i radionice;
  • poticati prekograničnu suradnju (npr. Međunarodni znanstveni simpozij o rijeci Dravi) i ojačati novi pristup međusektorskog upravljanja rijekama.

Obične čigre na dravskim sprudovima © Goran Šafarek