Workshop Koprivnica © Magdalena Wagner (7)

Razvoj strategije upravljanja NATURA 2000 područjem

Za razvoj strategije upravljanja NATURA 2000 područjem rijeke Drave te razvoj Akcijskog plana za riječne ptice, u sklopu projekta DRAVA LIFE pod vodstvom WWF-a, u Koprivnici su od 4-5.04.2017. održane prve radionice. Na radionicama su prisustvovali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, ornitolozi iz Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske te projektni tim.

Radionica za razvoj strategije upravljanja bila je usmjerena ka prikupljanju podataka o trenutnim praksama ,prijetnjama i rješenjima za Natura 2000 područja i načinu na koji bi se tim područjima trebalo upravljati.

Radionica za razvoj Akcijskog plana za riječne ptice bila je usmjerena na očuvanje sedam vrsta riječnih ptica: bregunicu (Riparia riparia), pčelaricu (Merops apiaster), vodomara (Alcedo atthis), običnu i malu čigru (Strena hirundo i Sterna albifrons) te kulika sljepčića (Charadrius dubius) i malu prutku (Actitis hypoleucos). Svim ovim vrstama, koje ovise o dinamičkim riječnim staništima poput šljunčanih i pješčanih sprudova te strmih obala, prijeti gubitak staništa zbog regulacije rijeka, iskopavanja šljunka i pijeska te gradnje hidroelektrana.

Radionice su bile odrađene prema konceptu World Cafe kako bi svi sudionici mogli aktivno sudjelovati i doprinijeti raspravi o prijetnjama i rješenjima za povećanje populacija tih ključnih i veoma ugroženih vrsta riječnih ptica.

       

Razvoj strategije upravljanja NATURA 2000 područjem – Akcijski plan za riječne ptice

Nakon radionice za razvoj Akcijskog plana za riječne ptice sudionici su posjetili novo postavljene vidikovce i edukativnu stazu na ušću rijeke Mure u Dravu, koje je  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije postavila u sklopu DRAVA LIFE projekta. Sudionici su obišli i koloniju Libanovec – najveću koloniju bregunica na gornjem toku rijeke Drave u Hrvatskoj.

  

Sljedeće radionice planirane su za jesen 2017.