Objave

Educational workshop on Drava river/Edukacijska radionica o dobrobitima rijeke Drave

Partneri DRAVA LIFE projekta održali radionicu za školske uzraste

Legrad – Prva radionica za školski uzrast unutar DRAVA LIFE projekta na kojoj su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda OŠ Legrad održana je 30. svibnja 2018. u prostorijama ŠRD “Smuđ” u Legradu. Predavanje su održali Ivan Damjanović (Zeleni Osijek) na temu “Naše rijeke” i Branka Španiček (WWF Adria) na temu “Ugrožene vrste i staništa” s posebnim naglaskom na ptice bregunice i reintrodukciju kebrača i patuljastog rogoza na ušću Mure u Dravu.

Cilj radionice bio je educirati učenike i druge dionike o važnosti zaštite rijeka i očuvanju ugroženih vrsta staništa. Djeca su također imala priliku saznati više o projektnim aktivnostima za ponovno uvođenje i repopulaciju riječnih biljaka kebrača i patuljastog rogoza koji se dogodio ranije ove godine. Kebrača i patuljasti rogoz dvije su pionirske vrste koje rastu na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka, a do nedavno su se mogle naći i uz rijeku Muru i Dravu u Hrvatskoj.

Partneri DRAVA LIFE projekta rade i na izradi Plana za posjetitelje, Akcijskog plana zaštite ptica, organizaciji izložbi, studijskim posjetama restauriranim staništima, uređenju centara za posjetitelje, izradi poučnih staza, provedbi edukacijskih programa za građane i škole i organizaciji međunarodnih studijskih putovanja i posjeta drugim LIFE projektima kako bi se razmijenila iskustva i primjeri dobre prakse iz drugih zemalja EU.

Polaznicima radionice tako su pobliže predstavljene aktivnosti unutar DRAVA LIFE projekta te im je prikazana ljepota i bioraznolikost Europske Amazone.

Nakon predavanja učenicima su podijeljeni edukacijski materijali pomoću kojih se testiralo stečeno znanje o flori i fauni uz rijeku Dravu, dok je na kraju radionice organiziran mali domjenak za sve prisutne.