Objave

Workshop Noskovacka Dubrava/Radionica u Noskovačkoj Dubravi
Workshop Noskovacka Dubrava/Radionica u Noskovačkoj Dubravi

Unutar DRAVA LIFE projekta održana radionica za izradu Plana upravljanja posjetiteljima

WWF (Svjetska organizacija za zaštitu prirode) je u sklopu DRAVA LIFE projekta organizirao dvodnevnu radionicu i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi. Ovo je bila druga u nizu od ukupno tri radionice za izradu Plana upravljanja posjetiteljima za projektno područje koje uključuje Natura 2000 područja u Hrvatskoj, a koja će sačinjavati dio budućeg penta-lateralnog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Stručnjaci iz sektora zaštite prirode i turizma, regionalnih razvojnih agencija duž Drave, kao i predstavnici nevladinog sektora te partneri DRAVA LIFE projekta sudjelovali su na radionici održanoj u Informativno – edukativnom centru “Dravska priča” u Noskovačkoj Dubravi. Međunarodni stručnjaci austrijskog ureda za integrirano planiranje krajolika Revital vodili su radionicu zajedno sa projektnim timom WWF-a.

Sudionici (partneri i stručnjaci) su u malim grupama razgovarali o njihovom viđenju zonacije rijeke Drave u Hrvatskoj od Dubrave Križovljanske do ušća Drave u Dunav na dvije zone: zonu za posjetitelje te zonu za očuvanje prirode. Predložena zonacija bazirana je na temelju rezultata prve radionice o ovoj temi održane u studenome 2017. godine tijekom koje su napravljeni popis i mapiranje postojećih zona koje su ekološki osjetljive te postojećih rekreacijskih i edukacijskih sadržaja duž rijeke Drave. Na temelju tih rezultata pripremljene su karte koje su poslužile kao radni materijal za ovu radionicu.

Working group debates on proposed maps/Grupa debatira o predloženim kartama

Working group debates on proposed maps/Grupa debatira o predloženim kartama

Drugog dana radionice sudionici su imali organiziran terenski obilazak Drave biciklima. Početak obilaska je bio u Edukacijskom centru u Noskovačkoj Dubravi, a obilazak je obuhvaćao područje uz rijeku Dravu do kupališta uz naselje Sopje. Na povratku, sudionici su prolazili kroz naselja Sopje i Noskovci.  Tijekom obilaska rijeke Drave sudionici su mogli vidjeti postojeće biciklističke staze, rekreacijska područja (uključujući mjesta za piknik, privezišta za čamce, kućice za odmor i dr.), postaje za bicikle i sl. te razgovarati o mogućim aktivnostima, problemima ilegalnih kućica za odmor kao i o planiranim projektima duž rute.

Rezultati ove radionice biti će detaljno obrađeni te će služiti za pripremu nastavak procesa izrade Plana upravljanja posjetiteljima koji će uslijediti ove godine u vidu međunarodne radionice čiji je cilj završetak ovog Plana.

Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi

Workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia/Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi

workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia.

Workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia/Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi