Objave

Radionica predstavljanja projekta i planova obnove staništa/Drava LIFE workshop and presentation of habitat management plan

Radionica predstavljanja projekta i planova obnove staništa na rijeci Dravi u općini Cestica i gradu Varaždinu

Varaždin – U srijedu, 07.11.2018. u Županijskoj palači Varaždinske županije održana je radionica predstavljanja projekta Drava LIFE i planova obnove staništa na rijeci Dravi u Općini Cestica i gradu Varaždinu. Cilj radionice bio je predstaviti projekt i planirane radove široj javnosti te od stanovnika i dionika s područja općine Cestica i grada Varaždina prikupiti informacije i prijedloge za što kvalitetniju provedbu preostalih projektnih aktivnosti i izvedbenih mjera za obnovu rijeke Drave. Na radionici je sudjelovalo više od 50 sudionika i predstavnika zainteresiranih građana, lokalne zajednice, udruga, medija i javnog i poslovnog sektora.

Pozdravni govor na početku radionice održala je Jelena Pavleković iz JU Priroda Varaždinske županije, a okupljenima se također obratio i zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak.  Projektni partneri Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek, Zdenko Kereša i Emil Flajšman ispred Hrvatskih voda, Sanja Kopljar iz JU Priroda Varaždinske županije i Branka Španiček iz WWF Adrije predstavili su dosadašnje rezultate, aktivnosti i ciljeve unutar Drava LIFE projekta.  Poseban naglasak stavljen je na obnovu staništa na rijeci Dravi na lokacijama C.1. Otok Virje i C.2. Varaždin, što je voditelj projekta Zdenko Kereša iz Hrvatskih voda detaljno prezentirao. Sociolog Dražen Šimleša predstavio je rezultate dosadašnjih istraživanja stavova ključnih dionika o projektu i rijeci Dravi koji su u najvećoj mjeri pozitivni i podupiru rad na zaštiti Drave i očuvanju staništa i vrsta. Nakon službenog dijela programa uslijedila je kratka zakuska i neformalno druženje okupljenih.

Terenski obilazak rijeke Drave
Field trip on Drava river/Terenski obilazak rijeke Drave

Radionica o ponovnom uvođenju kebrača i patuljastog rogoza

Kebrač  i patuljasti rogoz dvije su biljne vrste koje se, kroz projekt DRAVA LIFE, planira vratiti na njihova prvobitna staništa uz rijeku Dravu. Stoga je u Legradu 26. i 27. rujna 2017. održana dvodnevna radionica na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske te susjedne Mađarske i Austrije. Kako bi se ova aktivnost provela što je bolje moguće. U sklopu drugog dana organiziran je i terenski obilazak rijeke Drave i potencijalnih lokacija na kojima bi se vrste kebrača i patuljastog rogoza morale ponovno uvesti.

Drava Life workshop on reintroduction of German tamarisk and Dwarf cattail on Drava river

Kebrač i patuljasti rogoz

“Kebrač (Myricaria germajasti) i rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima. Poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka. Ove dvije vrste u prošlosti su svoj životni prostor pronalazile na rijeci Dravi. No danas, usljed prekomjernog iskorištavanja rijeke i njene regulacije one su isčeznule sa dravskih sprudova”, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.