U Eko centru Zlatna Greda svečano obilježili 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže Natura 2000