U Eko centru Zlatna Greda svečano obilježili 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže Natura 2000

Zahvaljujući LIFE programu i Naturi 2000 EU vodeća u svijetu u pitanjima zaštite prirode

25 godina EU LIFE programa, direktive o staništima i mreže Natura 2000 svečano je obilježeno danas u Eko centru Zlatna Greda kod Osijeka. Hrvatska u programu sudjeluje od 1995. godine, a projekt DRAVA LIFE za obnovu rijeke Drave, u okviru kojeg je organiziran događaj, jedan je od najvećih LIFE projekta u Hrvatskoj do sad.

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine. Od tada su uspješno pridonijeli očuvanju naše jedinstvene europske prirodne baštine. Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000. Zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine su na posebnom događaju proglasili 21. svibanj kao „Europski dan Nature 2000“.

U Zlatnoj Gredi organizirana je službena proslava LIFE programa u Hrvatskoj koju je posjetilo više od 200 građana. Na njoj su također prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, turističke zajednice Grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije, te partneri projekta DRAVA LIFE.

25 godina EU LIFE programa

„LIFE program i projekti koje financira iznimno su važni za očuvanje i poboljšanje stanja naše prirode koja se suočava s brojnim pritiscima. Naš projekt DRAVA LIFE prvi je projekt obnove rijeka i njihove renaturacije u Hrvatskoj. Kao takav predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju naših rijeka na održiv način. Po prvi put se dešava konkretna međusektorska suradnja Hrvatskih voda, inženjera i stručnjaka te nevladinih organizacija i sigurni smo da će se pokazati kao uspješna i primjer za ubuduće“. Rekao je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

Udruge Zeleni Osijek i WWF Adria organizirala je i zabavne ekološko-edukativne radionice za djecu kako bi se upoznali sa LIFE projektima i zaštitom rijeka, šuma te životinjskih i biljnih vrsta, koje je posjetilo više od 50 djece.

„Kroz edukativne radionice najmlađima smo željeli približiti rijeke, šume i razne životinje koje u tim ekosustavima žive te im pokazali zašto su važni za život ljudi. Djeca su mogla više naučiti o bregunicama i malim čigrama, ambasadorima rijeke Drave i indikatorima prirodnih i očuvanih rijeka te naučili na koji način mogu pomoći njihovom očuvanju. Kako bi se i drugi građani mogli upoznati s tim vrstama i načinom za njihovo očuvanje u sklopu DRAVA LIFE projekta u Koprivničko-križevačkoj županiji postavit ćemo sedam informativnih ploča duž Drave koje će sve posjetitelje Drave informirati o važnosti ovih, ali i drugih ptica“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.