Prilog o otvaranju rukavca kod Gabajeve Grede, HTV