Work commences on the first restoration location of the DRAVA LIFE Project!

Otvoreni radovi na prvoj od ukupno šest lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada danas su, predstavljanjem javnosti i lokalnoj zajednici, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova ambiciozna inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku.

Prisutnima su se obratili Igor Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća općine Legrad, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Ratimir Ljubić, Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu (Hrvatske vode), Jasmin Sadiković (Zeleni Osijek), Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Tanja Nikowitz (WWF Austrija).

“Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe, koja su pokazala kako je obnova rijeka i njihovih poplavnih područja, jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava i obrane od poplava”, istaknuo je Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu u Hrvatskim vodama, zaključivši: „Nakon višegodišnjih priprema, početak radova na ovoj lokaciji značajna je prekretnica u provedbi Projekta“.

Obnovom rijeke Drave prostor će dobiti atraktivne krajobrazne i biološke lokalitete koji će predstavljati novi resurs za razvoj ekološkog turizma i edukativnih aktivnosti. “Učenje o primijenjenim mjerama obnove, riječnim staništima i ugroženim vrstama povećat će razumijevanje potrebe zaštite i suživota lokalnih zajednica s ekosustavom rijeke Drave”, izjavio je koordinator projekta Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek predstavljajući projekt, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Aktivnosti obnove bit će od velike važnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenima projektom”, izjavila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane EU Vijeća i Parlamenta, traži od država članica poput Hrvatske da obnove degradirane ekosustave. Projekti obnove rijeka poput DRAVA LIFE projekta važan su korak u provedbi ove nove Uredbe i udruživanju snaga protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti”, istaknula je Tanja Nikowitz iz organizacije WWF Austrija dajući širi kontekst. “Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”. Ova izvanredna inicijativa utjelovljuje zajedničku predanost Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, pokazujući da očuvanje ne poznaje granice.”

Voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda predstavio je što će se sve raditi u narednim mjesecima te poveo sudionike na rukavac rijeke, gdje su zakopavanjem lopata radovi svečano otvoreni. Otvorenje radova na lokaciji kod Legrada

.

Hvala svima koji ste nam se pridružili i učinili da ovaj dan bude poseban!

Stotinjak učenika i njihovih nastavnika sudjelovalo u aktivnostima projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu

27. listopada 2023. predstavnici udruge Zeleni Osijek, zajedno s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, proveli su dio edukativnih aktivnosti u okviru projekta DRAVA LIFE na području ušća Mure u Dravu u Legradu.

Aktivnosti su provedene s učenicima OŠ Andrije Palmovića iz Rasinje. U edukativnim aktivnostima unutar kojih su korišteni i radni listići izrađeni u okviru DRAVA LIFE-a sudjelovalo je stotinjak učenika i 15 učitelja. Istoga dana održan je i akcijski dan na temu uklanjanja invazivnih vrsta gdje su osim prezentacije o invazivnim vrstama učenici i profesori imali priliku i sami se okušati u uklanjanju vrste Amorpha fruticosa uz poučnu stazu u Legradu.